Регламент Ліги

РЕГЛАМЕНТ

 

відкритого Чемпіонату м.Києва з баскетболу

серед чоловічих команд

«А-ЛІГА | сезон 2021-2022»

 

Київ 2021

 

 

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення. 5

Стаття 1. Терміни та визначення. 5

Стаття 2. Права на проведення змагань. 5

Стаття 3. Мета та завдання. 6

Стаття 4. Правила проведення змагань. 6

Стаття 5. Керуючий орган змагань. 6

Стаття 6. Права директорату. 6

Стаття 7. Команди. 7

Стаття 8. Виключення команд зі складу учасників змагань. 7

Стаття 9. Склад команди. 7

Стаття 10. Гравці 7

Стаття 11. Тренери, помічники тренерів та супроводжуючі особи. 8

Розділ ІІ. Паспортизація команд. 8

Стаття 12. Допуск команд до участі в змаганнях. 8

Стаття 13. Документи, що надаються командами для паспортизації 8

Стаття 14. Документи, що видаються командам. 9

Розділ ІІІ. Спортивний майданчик. 9

Стаття 15. Загальні положення. 9

Розділ ІV. Екіпірування учасників змагань. 9

Стаття 16. Загальні положення. 9

Розділ V. Фінансові умови та витрати команд. 9

Стаття 17. Внески команд. 9

Стаття 18. Фінансові витрати команди при проведення змагань. 10

Розділ VI. Спортивні аспекти організації та проведення змагань. 10

Стаття 19. Загальні положення. 10

Стаття 20. Час та місце проведення матчів змагань. 10

Стаття 21. Зміна часу, дати, місця проведення матчу. 10

Розділ VII. Підготовка та проведення матчів змагань. 11

Стаття 22. Технічна заявка на гру. 11

Стаття 23. Порядок підготовки до гри. 11

Стаття 24. Проведення гри. 11

Стаття 25. Технічна зйомка гри. 12

Стаття 26. Інтернет-відеотрансляція. 12

Стаття 27. Інформаційне та статистичне забезпечення змагань. 12

Розділ VIII. Зобовязання команд при проведенні змагань. 12

Стаття 28. Загальні положення. 12

Розділ IX. Суддівство змагань. 12

Стаття 29. Загальні положення. 12

Стаття 30. Призначення на гру змагання. 12

Стаття 31. Неявка чи запізнення судді, комісара, головного судді 12

Стаття 32. Прибуття на місце проведенн змагань. 13

Стаття 33. Відповідальність суддів, комісара. 13

Стаття 34. Зобовязання членів ГСК. 13

Статті 35. Зобовязання суддів. 13

Стаття 36. Зобовязання комісара. 14

Стаття 37. Бригада суддів секретарів і статистика. 14

Стаття 38. Порушення, що скоюються суддями, комісарами, суддями-секретарями та статистами. 15

Стаття 39. Санкції, що застосовуються до суддів, комісарів, суддів-секретарів, статистам. 15

Стаття 40. Строк давності порушень. 15

Стаття 41. Контроль дисципліни. 16

Стаття 42. Особи, повноважні накладати санкції 16

Стаття 43. Персональні дисциплінарні порушення гравця та санкції 17

Стаття 44. Технічні зауваження тренеру та лавці 17

Стаття 45. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони гравців, тренерів, помічників тренерів та супроводжувальних осіб. 17

Стаття 46. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони осіб, включених в паспорт команди та офіційних осіб, включених в «Анкету команди». 17

Стаття 47. Відповідальність команд за публічне висловлювання. 18

Стаття 48. Неявка команди на гру змагань. 18

Стаття 49. Гра, що програна «Позбавленням права». 18

Розділ X. Права «А-ЛІГИ», рекламні, маркетингові вимоги при проведенні змагань, засоби масової інформації та трансляції змагань  18

Стаття 50. Права «А-ЛІГИ». 18

Стаття 51. Права Команди. 19

Стаття 52. Трансляції. Загальні положення. 19

Стаття 53. Право на використання відеоматеріалів. 19

Стаття 54. Прес-служба команди та представники ЗМІ на матчах. 19

Стаття 55. Матч зірок. 19

Стаття 57. Реквізити і контакти організатора. 20

Розділ XI. Додатки. 21

Додаток 1. Формат заявки команди. 21

Додаток 2. Етапи Ліги. 22

Додаток 3. Система проведення змагань. 23

Додаток 4. Технічна заявка на гру. 24

 

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Терміни та визначення

 

В тексті цього Регламенту використовуються терміни та визначенння в наступному їх значенні:

Агресивне поводження – різноманітні дії фізичної особи чи групи осіб, що направленні на спричинення морального, фізичного чи іншого шкоди іншій особі без застосування прямого фізичного впливу, а також спричинення шкоди майну юридичних та фізичних осіб, в тому числі з застосуванням фізичного впливу

Акт насильства —  фізичний вплив однієї людини на іншу: нанесення поштовхів, ударів, побоїв, тілесних ушкоджень різними способами

ГСК — Головна суддівська колегія — робочий орган, що формується за призначенням суддів та комісарів, відповідальний за суддівство, в складі: Головний суддя, Заступник головного судді, Головний секретар.

Директорат — робочий орган, який створюється наказом Президента «А-Ліги» для здійснення контролю за дотриманням учасниками Змагань положень цього Регламенту та винесення рішень про застосування санкцій.

Гра / матч — складова частина Змагань, змагання двох баскетбольних команд в загальноприйнятої трактуванні цього поняття, що відбувається в спортивній споруді (залі) чи на підготовленому для цього вуличному корті.

Гравець — це спортсмен, який бере участь в Змаганнях.

Інтернет-відеотрансляція — трансляція відеозйомки матчу в глобальній мережі Інтернет в режимі реального часу або в записі.

Команда — колектив гравців, тренерів і супроводжуючих осіб, внесених в Паспорт команди.

А-Ліга (далі Ліга) – окремі змагання, що проводяться у відповідності до даного Регламенту серед чоловічих команд

Офіційні особи команди – особи, що мають право представляти інтереси команди (Президент, Віце-президент, Директор і т.і.)

Офіційні Правила басктеболу ФІБА – документ, затверджений ФІБА, який містить правила гри в баскетбол та є офіційним на момент проведення змагань

Паспорт гравця – документ, що підтверджує належність гравця до команди та такий, що надає право виступати в складі такої команди в змаганнях

Паспорт команди – основний документ, який містить список гравців, тренерів та супроводжуючих осіб команди, які мають право приймати участь в Змаганнях в складі такої команди

Регламент – нормативний документ, що визначає порядок та умови участі баскетбольних команд, гравців, тренерів, офіційних та супроводжуючих осіб, спонсорів, суддів, комісарів, суддів-секретарів, статистів в Змаганнях

Супроводжуючі особи – особи, що включені в паспорт команди, виконуючі функціональні обовязки в команді та маючі право знаходитись на лавці команди під час гри

 

Стаття 2. Права на проведення змагань

Директорату «А-Ліги» належать виключні права на організацію і проведення змагань в рамках «А-Ліги»

 

Стаття 3. Мета та завдання

«А-Ліга» проводиться з метою:

—          популяризації та розвитку баскетболу в м.Київ та Київській області

—          пропаганди здорового способу життя

—          класифікації команд

—          підвищення якості проведення змагань з баскетболу

—          підвищення рівня індивідуальної майстерності гравців

—          залучення молодих гравців до участі в аматорських змаганнях серед чоловічих команд

—          визначення сильнішої команди

 

Стаття 4. Правила проведення змагань

Змагання проводяться відповідно до Офіційних Правил баскетболу ФІБА року з урахуванням всіх офіційних змін, уточнень, доповнень і інтерпретацій окремих статей, а також відповідно до цього Регламенту та Додатками до нього.

Додатки є невід’ємними частинами Регламенту.

Цей Регламент, а також всі Додатки до нього, затверджуються Президентом «А-Ліги» і можуть бути змінені і доповнені на підставі рішення Президента «А-Ліги» на підстави ініціативи членів Директорату «А-Ліги». Всі доповнення та зміни, що можуть виникнути під час проведення Чемпіонату повинні бути оформлені у вигляді Доповнень до Регламенту та прийняті Президентом «А-Ліги»

Всі гравці, тренери, керівники, посадові особи та фахівці баскетбольних команд, а також судді, комісари і інші особи, задіяні в матчах Змагань, зобов’язані знати і дотримуватися «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», законодавства України в сфері фізичного виховання та спорту, положень цього Регламенту та нормативних документів ФІБА.

Поточний сезон «А-Ліги» включає наступні етапи змагань:

 • А-Ліга | Битва Професій (період проведення вересень-жовтень 2021 року)
 • А-Ліга | Регулярний сезон (період проведення вересень 2021 року – березень 2022 року)
 • А-Ліга | Кубок А-Ліги (період проведення березень-травень 2022 року)
 • А-Ліга | Summer`22, Літній Кубок (період проведення травень-серпень 2022 року)
 • А-Ліга | 3х3 (період проведення вересень 2021 року – серпень 2022 року)

 

Стаття 5. Керуючий орган змагань

Керівництво проведенням Змагань здійснює Президент А-Ліги.

Контроль за дотриманням Регламенту учасниками Змагань здійснює Директорат.

Склад Директорату затверджується Президентом «А-Ліги» та включає Президента, директора, головного суддю, головного секретаря, представників команд.

 

Стаття 6. Права директорату

Директорат вправі приймати рішення про накладення санкцій в наступних випадках:

 • При виникненні ситуацій, пов’язаних з проведенням матчів Змагань, які не передбачені положеннями цього Регламенту (рішення вступає в силу після його затвердження Президентом «А-Ліги»).
 • Якщо порушення цього Регламенту, не вказані в рапорті комісара і були виявлені Департаментом за результатами перегляду відеозаписів матчів або на підставі звернень учасників Змагань чи інших осіб.
 • Якщо відмічені комісаром порушення передбачають можливість накладення різних покарань (за термінами і /або розмірами);
 • Якщо суддею / комісаром були допущені порушення цього Регламенту, розгляд яких не входить до компетенції інших органів «А-Ліги».
 • Подачі протестів;
 • Якщо командою подано заяву про незгоду з накладеними комісаром санкціями;
 • Якщо санкція за порушення не визначена Регламентом;
 • В інших випадках, передбачених цим Регламентом.

Рішення Директорату приймається більшістю від складу та є обов’язковими для всіх учасників Змагань.

 

Стаття 7. Команди

Учасниками Чемпіонату можуть бути баскетбольні команди, що зобов’язуються виконувати вимоги і рішення ФІБА, ФБУ і «А-Ліги», своєчасно оплачують внески і здійснюють інші платежі в порядку, розмірах і в строки, визначені цим Регламентом.

Всі команди повинні керуватися принципами чесного ділового партнерства, справедливості, поваги до суперників, суддям, комісарам, суддям-секретарям, статистикам, глядачам і вживати всіх необхідних заходів для виключення насильства і протиправних дій в спортивних спорудах.

При ухиленні від виконання вимог цього Регламенту на Команди можуть накладатись штрафні санкції

Для того щоб стати учасником Змагань необхідно подати Президенту «А-Ліги» письмову заявку, оплатити заявочний внесок, та обовязкові внески в ФБУ, надати медичну довідку про можливість участі всіх гравців в змаганнях.

Команда допускається до участі в Змаганнях при умові виконання положень цього Регламенту і за рішенням Президента «А-Ліги»

 

Стаття 8. Виключення команд зі складу учасників змагань

Команда може бути виключена з числа учасників Змагань протягом спортивного сезону або результати виступу команд можуть бути анульовані за рішенням Директорату «А-Ліги» за грубі порушення цього Регламенту, а саме:

 • в разі якщо команда допустила порушення Регламенту, коли такі порушення призвели до фінансових втрат «А-Ліги» і/або негативно вплинули на проведення Змагань, в тому числі за неявку на гру, відмова від участі в грі, запізнення на гру.
 • інших порушень, визнаних Директоратом суттєвими

Команда автоматично виключаються з числа учасників Змагань в разі відмови від участі в Змаганнях.

За відмову від участі в Змаганнях відповідно до Регламенту на команду накладається штраф в розмірі, визначеному Директоратом та затвердженого Президентом «А-Ліги».

Місце виключеного команди до закінчення Змагань може бути зайнято іншою командою.

Результати команди, виключеної з Змагань, на даному етапі анулюються. У підсумковій класифікації команда займає останнє місце.

У разі відмови від участі після початку змагань (починаючи з дня першої календарної гри Змагань) перераховані суми команди не повертаються.

 

Стаття 9. Склад команди

Протягом спортивного сезону в команду можуть бути заявлені максимум 20 гравців за умови виконання вимог цього Регламенту, Регламенту ФІБА.

 

Стаття 10. Гравці

Вік гравців, які виступають в Змаганнях, не повинен бути менше 16-ти років на день паспортизації

Гравець, молодший 18-ти років має надати довідку від родичів про згоду на участь в змаганнях, а також медичну довідку про фізичну можливість гравця приймати участь в аматорських змаганнях по баскетболу серед чоловічих команд.

Гравець може бути одночасно заявлений тільки за одну команду.

Гравці, що мають трудові відносини з професійними баскетбольними клубами, що є учасниками сезону Суперліги ФБУ та/або приймають участь в діючому сезоні Суперліги ФБУ — до участі в Змаганнях не допускаються. Виключення відносно окремого учасника може бути здійснено за умови підтримки такого рішення більшістю членів Директорату «А-Ліги»

Гравець, що не внесений в Паспорт команди для участі в Змаганнях, не має права виступати (представляти інтереси) за дану команду в змаганнях.

Гравець, якого виключено з Паспорту команди, яка бере участь в Змаганнях, не має права виступати (представляти інтереси) за дану Команду в змаганнях. Для того щоб гравець був виключений з Паспорти команди, яка бере участь в Змаганнях, Команда повиненна надати заяву, про виключення даного гравця із затвердженого списку.

В разі участі в змаганнях незаявленого гравця, чи заявленого з явним порушенням цього Регламенту, цій Команді зараховується поразка «Позбавленням права» в усіх матчах, де загравався такий гравець, а сам гравець дискваліфікується до кінця сезону.

Гравець має право приймати участь в іграх Кубку у разі внесення його даних в паспорт команди до початку другої половини ігор групового етапу цієї команди. Виключення може бути здійснено відносно окремого учасника змагань за рішенням більшості членів Директорату «А-Ліги»

 

Стаття 11. Тренери, помічники тренерів та супроводжуючі особи

Тренер, помічники тренера і супроводжуючі особи, не включені в Паспорт команди на поточний спортивний сезон, не допускаються до участі в Змаганнях.

 

Розділ ІІ. Паспортизація команд

Стаття 12. Допуск команд до участі в змаганнях

Команди допускаються до участі в Змаганнях за умови виконання вимог цього Регламенту і за рішенням Президента «А-Ліги».

Для підтвердження участі в Змаганнях кожна команда зобов’язана:

 • надіслати/надати на адресу Президента «А-Ліги» письмову заявку на участь в Змаганнях відповідно до затвердженої форми, надати логотип своєї команди;
 • не мати фінансових заборгованостей перед «А-Лігою» за попередні сезони.
 • оплатити внесок на проведення Змагань (заявочний внесок) відповідно до графіка, визначеного Директоратом «А-Ліги».
 • оплатити обовязкові внески в ФБУ
 • в термін, встановлений Директоратом, до початку Змагань надати в «А-Лігу» повний пакет документів для реєстрації.

 

Стаття 13. Документи, що надаються командами для паспортизації

Паспортизація команд здійснюється до початку Змагань. Процедура паспортизації команди повинна бути завершена не пізніше ніж до першої гри даної команди в Змаганнях.

Для отримання документів, які є підставою допуску до участі в Змаганнях, кожна команда має подати до «А-Ліги»:

 • Заявку встановленої форми в двох примірниках із зазначенням повних даних про заявлених особах (гравців, тренерів і супроводжуючих осіб), завірену лікарем медичної установи і керівником команди.
 • Фотографії гравців (в ігровій формі), тренерів, офіційних і супроводжуючих осіб повинні надаватися виключно в електронному вигляді. Для будь-якої людини, що проходить паспортизацію, повинна бути надана одна фотографія — лицьової портрет, зображення повинне займати 70% знімка. Вираз обличчя має бути нейтральним, фон — однотонним світлим. Голова не повинна бути повернута або нахилена. На фото не повинно бути сторонніх предметів і написів. Фотографії повинні бути хорошої якості розміром 300 пікселів в ширину на 400 у висоту. Кожна фотографія повинна надаватися у вигляді окремого файлу формату JPG з назвою — <Прізвище Ім’я По-батькові> .jpg російською мовою. Максимальний розмір файлу 100 кБ. Заборонено надавати цифрові копії паперових фотографій або документів.

Відповідальність за достовірність відомостей, що подаються при паспортизації команди, несе команда. У разі надання недостовірних відомостей на команду накладається покарання, яке встановлюється Директоратом, з наступним затвердженням Президентом «А-Ліги».

 

Стаття 14. Документи, що видаються командам

Після паспортизації на підставі правильно оформлених документів команди, представлених в повному обсязі відповідно до Регламенту, команда отримує:

 • Регламент, Додатки до Регламенту, завірені «А-Лігою».
 • Календар ігор, завірений «А-Лігою».

 

 

Розділ ІІІ. Спортивний майданчик

Стаття 15. Загальні положення.

Спортивна споруда і спортивно-технологічне обладнання, що використовується при проведенні ігор Змагань, повинні відповідати вимогам цього Регламенту, «Офіційним Правилами баскетболу ФІБА — Баскетбольне обладнання».

 

Розділ ІV. Екіпірування учасників змагань

Стаття 16. Загальні положення

Гравці можуть брати участь в Матчах тільки в спортивній екіпіровці

Всі команди повинні мати 2 комплекти ігрової спортивної форми з обов’язковою наявністю ігрових номерів, які можливо чітко відрізнити. Один комплект повинен бути світлих тонів (бажано білим), інший — темних.

При проведенні будь-якого матчу кольору спортивної форми команд повинні бути ясно помітні (не менше 75% основного кольору): в результаті, одна команда буде в світлій формі, а інша в темній.

Гравці однієї команди повинні виходити на майданчик для участі в грі в однаковій ігровій формі.

 

Розділ V. Фінансові умови та витрати команд

Стаття 17. Внески команд

Усі витрати, повязані з участю в Змаганнях (аренда спортмайданчиків, придбання форми, інвентаря, проїзд до місця проведення змагань і т.і.) команди несуть за свій рахунок. Команда також оплачує всі штрафні санкції, що застосувались до Команди, а також на її гравців тренерів, офіційних і супроводжуючих осібна підставі положень цього Регламенту та рішення Директорату Ліги.

Команда, що бере участь в Змаганнях, повинна перерахувати на розрахунковий рахунок «А-Ліги» або передати під розписку наступні грошові внески:

 • Внесок на проведення змагань (заявочний внесок) в розмірі і строки, визначены директоратом.
 • Реєстраційний внесок ФБУ за кожного заявленного гравця, або надати довідку про самостійний сплачений внесок. Розмір визначається ФБУ

Розмір внеску на проведення змагань визначається Директоратом з урахуванням кількості заявлених команд, вартості аренди спортивних майданчиків для проведення змагань, вартості послуг обслуговуючого персоналу і т.і. Внесок на проведення змагань використовується Лігою виключно на виконання цілей та завдань «А-Ліги»

У разі порушення командою встановлених термінів і розмірів оплати грошового внеску на проведення Змагань накладаються такі санкції:

 • До початку змагань: команда не допускається до участі в Змаганнях.
 • Протягом змагань: на команду накладається штраф в розмірі, визначеному Директоратом та затверджений Президентом А-Ліги

Команди, що мають після закінчення кожного окремого турниру «А-Ліги» фінансові заборгованості, не допускаються до участі в наступних Змаганнях

 

Стаття 18. Фінансові витрати команди при проведення змагань

Всі свої витрати, пов’язані з відрядженням команд на ігри Змагань (проїзд до місця змагань і назад, добові в дорозі, розміщення і харчування гравців, тренерів, помічників тренерів і супроводжуючих осіб команди та ін.), Команда несе самостійно.

Команда оплачує всі штрафні санкції, накладені на команду, а також на її гравців, тренерів, офіційних і супроводжуючих осіб на підставі цього Регламенту.

 

Розділ VI. Спортивні аспекти організації та проведення змагань

Стаття 19. Загальні положення

Склад учасників, терміни і система проведення Змагань затверджуються А-Лігою, вказуються в Додатках до цього Регламенту.

Ігри Змагань проходять згідно календаря Змагань. Календарі Змагань розробляються Директоратом і затверджуються Президентом «А-Ліги». Інформація про календарях Змагань розміщується на сайті А-Ліги.

Дата та час гри може бути змінені в виключних випадках. Ініціатор переносу повинен оплатити в таком разі штраф в розмірі 1000 грн. Такий перенос можливий лише в разі попередньгого узгодження з командою-суперником та попередження Диреткорату за 2 робочих дні до проведення  гри.

Після закінчення Змагань місця команд розподіляються в Підсумкової класифікації за результатами виступу в змаганнях.

Переможці та призери Змагань отримують винагороди, визначені А-Лігою.

Офіційне нагородження переможців і призерів Змагань здійснюється в терміни і місце, які попередньо визначаються Директоратом.

Підсумки Змагань затверджуються Директоратом.

 

Стаття 20. Час та місце проведення матчів змагань

Команда проводить свої ігри за затвердженим календарем.

Місця проведення Змагань  визначає Директорат.

У разі неможливості проведення ігор змагань в визначеному місці, команди-учасники повинні бути повідомлені про це мінімум за 1 добу до матчу.

Матчі Змагань повинні починатися у будні дні — не раніше 19.00 год. і не пізніше 22.30 год. за місцевим часом.

 

Стаття 21. Зміна часу, дати, місця проведення матчу

Можливі зміни і затримки в переїздах можуть бути викликані несприятливими погодними умовами (документально підтвердженими) або іншими форс-мажорними обставинами. У таких ситуаціях команда повинна зробити все можливе, щоб гра відбулася навіть у разі затримки.

Команда повиненна постійно інформувати Директорат і команду-суперника по телефону про проблеми, що виникли в ході поїздки, а також повідомити дату і час передбачуваного прибуття.

При встановленні умисних дій зі зриву матчу з винної сторони можуть бути стягнуті документально підтверджені витрати команди-суперника і «А-Ліги», а також штрафи. У виняткових випадках, при завданні істотної матеріальної та іміджевого шкоди «А-Ліги» і / або учасникам Змагань в результаті умисних дій зі зриву матчу на розгляд Директорату може бути винесене питання про виключення команди / команди з числа учасників Змагань.

 

Розділ VII. Підготовка та проведення матчів змагань

Стаття 22. Технічна заявка на гру

У технічну заявку на гру може бути внесено не більше 21 особи: 12 гравців, тренер, помічник тренера, а також супроводжуючі особи в кількості 7-ми осіб, які повинні бути вказані в Паспорті команди.

Тільки перераховані вище особи з моменту початку 10-хвилинного перерви перед грою і до закінчення матчу мають право перебувати в зоні лавки команди і / або в зоні проведення матчу (на ігровому майданчику).

Виняток можуть становити технічні працівники, відповідальні за відеозйомку матчу. Старший суддя повинен вимагати від будь-якої особи, яка не відповідає цим умовам, покинути лаву команди або будь-яке інше місце поруч з нею. Аналогічно цьому він повинен зажадати у будь-якого дискваліфікованого особи покинути зал, де проводиться гра.

У технічній заявці на гру повинен бути позначений представник команди на матчі, який несе відповідальність за надану в технічній заявці на гру інформацію.

Команда має право заявити на кожен матч не більше 12-ти гравців з числа внесених у Паспорт команди. Мінімальна кількість гравців в технічній заявці на матч 6 гравців.

Особа, що приймала участь в іграх групового етапу в кількості матчів, що є меншою за половину ігор такої команди не може бути включений до технічної заявки команди-учасниці стадії Плей-офф.

 

Стаття 23. Порядок підготовки до гри

Гра проводиться відповідно до «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» і цього Регламенту.

Гра повинна починатися в строго призначений час. За 15 хвилин до початку матчу командам надаються доступ до роздягальні, а також місце для проведення розминки

Тренеру або помічникові тренера (але тільки одному з них в будь-який момент) дозволяється стояти під час гри. Вони можуть усно звертатися до гравців під час матчу за умови, що залишаються в межах зони лавки своєї команди та не порушують норми моралі та етики. Тренер не повинен звертатися до суддів під час матчу, коли м’яч «живий» і ігрові годинник не зупинені.

Тренер або помічник тренера можуть підходити до суддівського столу протягом гри для отримання статистичної інформації лише в той час, коли ігровий годинник зупинений.

За 10 хвилин до часу початку гри, зазначеного в розкладі, всі умови на арені повинні відповідати вимогам Регламенту.

Не пізніше, ніж за 5 хвилин до часу початку гри, зазначеного в розкладі, тренери обох команд або представники команди на матчі повинні передати комісарові матчу технічну заявку. Готовність гравців до проведення матчу підтверджується в технічній заявці підписом представника команди на матчі.

 

Стаття 24. Проведення гри

Під час проведення змагань в ігровому залі має бути присутній лікарь.

Групі підтримки і талісману дозволяється виходити на ігровий майданчик тільки під час тайм-аутів або перерв в грі, при цьому вони повинні звільняти ігровий майданчик, не менш ніж за 10 секунд до відновлення гри.

Під час затребуваних тайм-аутів заборонено проводити конкурси і шоу-програми за участі глядачів.

Після сигналу ігрових годин про закінчення матчу гравці, тренери та супроводжуючі особи команд повинні негайно покинути майданчик і не вступати в суперечки з суперниками, з суддями, комісаром, суддями-секретарями або глядачами.

 

Стаття 25. Технічна зйомка гри

На всіх етапах Змагань забезпечується технічна відеозйомка матчів

Відеозйомка матчів повинна здійснюватися на апаратурі високої якості

 

Стаття 26. Інтернет-відеотрансляція

Ігри змагань можуть транслюватися в інтернеті.

При проведенні інтернет-відеотрансляції можливим є включення рекламних та інформаційних матеріалів (ролики, заставки тощо) в відеосигнал.

 

Стаття 27. Інформаційне та статистичне забезпечення змагань

Всі команди, що приймають участь в Змаганнях, мають право володіти:

 • офіційним сайтом команди в мережі Інтернет;
 • власною діючою адресою електронної пошти;

Зазначені дані передаються Директорату під час реєстрації команди.

 

Розділ VIII. Зобовязання команд при проведенні змагань

Стаття 28. Загальні положення

Команди, які беруть участь в Змаганнях, зобов’язані виконувати всі вимоги і положення «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», цього Регламенту, виявляти при цьому дисциплінованість, організованість, повагу по відношенню один до одного і глядачам.

Команди несуть відповідальність за дотримання загальноприйнятих норм поведінки гравцями своєї команди, офіційними особами команди і будь-якими іншими особами, які виконують свої функціональні обов’язки на матчі від імені команди. Офіційні особи команди не мають права втручатися в діяльність суддів, суддів-секретарів, комісара матчу.

Команди несуть відповідальність за поведінку «своїх глядачів» (уболівальників). Під «своїми глядачами» для команди маються на увазі вболівальники, що знаходяться під час матчу в секторі для уболівальників команди.

 

 

Розділ IX. Суддівство змагань

Стаття 29. Загальні положення

Суддівство ігор Змагань здійснюється відповідно до «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», офіційних інтерпретацій «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» і цього Регламенту.

 

Стаття 30. Призначення на гру змагання

Кожну гру Змагань обслуговують два судді в полі і комісар, а також бригада суддів-секретарів і статистиків.

Звернення команд про заміну суддів, комісара, призначених на матчі Змагань, не приймаються і не розглядаються.

 

Стаття 31. Неявка чи запізнення судді, комісара, головного судді

У разі неявки або запізнення суддів, призначених на гру, Головний суддя може залучати до обслуговування ігор суддів, що мають відповідну класифікацію

У разі запізнення суддів старт ігри переноситься на більш пізній час (але не більше 15 хвилин). В виключних випадках дозволяється старт гри за участі одного судді. Така гра розпочинається за домовленістю двох команд. Обслуговування гри одним суддею дозволяється не більше однієї чверті гри.

 

Стаття 32. Прибуття на місце проведенн змагань

При проведенні ігор судді, комісар повинні прибути до місця проведення Змагань самостійно не пізніше ніж 20 хвилин до початку розминки команд.

 

Стаття 33. Відповідальність суддів, комісара

Судді, комісар не несуть відповідальність за:

 • будь-яку травму, отриману гравцем, тренером, офіційною особою або глядачем;
 • будь-які збитки, завдані власності будь-якого роду;
 • будь-яку іншу втрату будь-якої особи, команди чи інших організацій, яка відбувається або може відбутися в зв’язку з будь-яким рішенням, яке суддя, комісар можуть взяти на себе за «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА», цим Регламентом

У разі якщо суддівство матчу викликає нарікання у команд, він може протягом години після закінчення матчу подати повідомлення про бажання оформлення Протесту та протягом 3-х днів після закінчення матчу подати Протест на ім’я Президента «А-Ліги». Команда, що подала Протест повинна виконати наступні умови:

 • надати відеозапис нарізки моментів матчу, що були підставою для подачі заяви, з їх описом в письмовому вигляді;
 • оплатити на розрахунковий рахунок / передати під розписку «А-Ліги» внеску в розмірі 1 000 (Однієї тисячі) грн.

Протест розглядається Дисциплінарною комісією у складі Президента «А-Ліги», Головного судді та трьох незалежних суддів, які не приймали участь в обслуговуванні цього матчу.

Дисциплінарна Комісія виносить своє рішення, яке затверджується Президентом «А-Ліги». Рішенням Комісії Протест може бути задоволений в повному обсязі, частковому обсязі, або не задоволений.

У разі визнання Дисциплінарною комісією претензій обгрунтованими, Президентом «А-Ліги» застосовуються санкції відповідно до цього Регламенту, сплачений внесок повертається команді. У разі визнання Протесту в частині, сплачений внесок повертається в частині задоволених претензій. У разі не задоволення Протесту, внесок команди не повертається.

У разі подачі протесту старший суддя, судді і комісар протягом однієї години після отримання письмового звернення (тексту протесту) від команди направляють свої висновки Директорату. Щодо подання протесту старший суддя матчу повинен повідомити представника команди-суперника, а комісар негайно повинен за допомогою телефонного зв’язку повідомити Президента «А-Ліги».

Процедура подачі і порядок оформлення протесту визначається розділом «C-Процедура подачі протесту» «Офіційних Правил баскетболу ФІБА».

Стаття 34. Зобовязання членів ГСК

При проведенні змагань турами до складу суддівської колегії входять: ГСК, судді відповідно до кількості що беруть участь в турі команд, бригада суддів-секретарів і статистиків.

До складу Головної суддівської колегії туру (ГСК) входять: головний суддя туру, заступник головного судді (якщо призначений), головний секретар.

 

Статті 35. Зобовязання суддів

Судді, призначені на ігри Змагань, повинні проводити гру відповідно до «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», «Офіційних інтерпретацій Правил ФІБА» і цього Регламенту.

Основні обов’язки старшого судді включають (але не обмежуються) наступне:

 • перевірка справності технічних приладів та відповідності ігрового майданчика вимогам «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту;
 • перевірка наявності і працездатності, а також затвердження необхідного обладнання для перегляду суддями відеозапису гри в ситуаціях, передбачених «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА»;
 • до і під час матчу контроль знаходження осіб в зоні лавки команди відповідно до технічної заявки на гру;
 • розгляд всіх спірних моментів, що виникають під час матчу.

У разі якщо комісар відсутій або не може виконувати свої обов’язки під час матчу, старший суддя повинен виконувати його обов’язки.

Старший суддя зобов’язаний проводити передматчеве нараду з суддями і комісаром матчу.

Всі судді повинні з’явитися на майданчику за 15 хвилин до початку гри. Старший суддя зобов’язаний ознайомитися з суддями-секретарями і після перевірки технічного обладнання приєднатися до колег.

 

Стаття 36. Зобовязання комісара

Комісар повинен володіти необхідними знаннями «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту. Під час гри комісар зобов’язаний перебувати за суддівським столом.

Комісар є гарантом проведення гри відповідно до духу і букви «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та положень цього Регламенту. Він повинен співпрацювати з суддями, представниками команд.

Основні обов’язки комісара включають (але не обмежуються) наступне:

 • контроль наявності в повному складі бригади суддів-секретарів і статистиків до і під час матчу відповідно до вимог регламенту;
 • контроль і координація роботи бригади суддів-секретарів і статистиків (приділяти особливу увагу роботі секундометриста, оператора пристрою відліку часу для кидка, секретаря і помічника секретаря);
 • надання допомоги та консультування суддів згідно «Офіційним Правилами баскетболу ФІБА» та цього Регламенту до, під час і після гри;
 • оцінка якості суддівства;
 • негайне інформування Президента «А-Ліги», Директорату про порушення, протестах, рапортах суддів та інциденти;
 • контроль дотримання вимог «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту всіма учасниками матчу і глядачами.

 

Стаття 37. Бригада суддів секретарів і статистика

Призначення бригади суддів-секретарів і статистиків здійснюється враховуючи досвід та кваліфікацію.

Бригада суддів-секретарів і статистиків включає:

 • секретар;
 • помічник секретаря (табло);
 • секундометрист;
 • оператор часу для кидка;
 • суддя-інформатор;
 • оператор-статистик.

Судді-секретарі та статистики повинні бути кваліфікованими, компетентними і неупередженими, зобов’язані дотримуватися вказівок комісара, пов’язані з вимогами цього Регламенту.

Два судді-секретаря мають право суміщати функції секретаря основного часу, оператора часу для кидка, секретаря основго протоколу та оператора табло.

Бригада суддів-секретарів і статистиків повинна знаходитися за суддівським столом, і бути готова приступити до виконання своїх обов’язків не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку гри.

Обов’язки статистиків:

 • не пізніше ніж за 10 хвилин до початку гри ввести в програму склади команд з технічної заявки на гру, склад бригади суддів-секретарів і статистиків по позиціях;
 • після закінчення кожного періоду і після закінчення гри звірити рахунок матчу (в тому числі за періодами), а також дані про отримані очки і фоли з показаннями табло і офіційним протоколом матчу;

 

Стаття 38. Порушення, що скоюються суддями, комісарами, суддями-секретарями та статистами

На суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків можуть бути накладені санкції за вчинення таких порушень, відповідно до вимог, що пред’являються Регламентом до кожного з них:

 • агресія, погрози, насильство або будь-який прояв неповаги до будь-яким особам, присутнім на матчі (в тому числі гравцям, тренерам, які супроводжують команду особам, іншим членам бригади суддів, уболівальникам, спортивним владі та ін.);
 • некоректне або неспортивну поведінку по відношенню до глядачів і учасників матчу;
 • порушення загальноприйнятих норм поведінки, коли таке порушення прямо або побічно завдає шкоди іміджу «А-Ліги»;
 • пасивність щодо неспортивної поведінки членів команд-учасників;
 • навмисне занесення позначок, зміна, маніпуляція протоколом гри таким чином, що запис не відповідає тому, що відбувається на майданчику, умисне занесення невірних даних, неточність і помилковість інформації;
 • надання результатів невчасно або не належним чином;
 • відсутність звіту, який повинен був бути наданий або який запросив Директорат, щодо виниклого раніше факту під час або після гри, так само як надання некоректної інформації;
 • невиправдане запізнення на гру і будь-які інші затримки термінів, встановлених Правилами та цим Регламентом;
 • неявка на гру з власної вини або без поважної причини;
 • необгрунтована затримка гри;
 • прийняття подарунків від представників команд;

 

Стаття 39. Санкції, що застосовуються до суддів, комісарів, суддів-секретарів, статистам

За вчинення порушень, зазначених в Регламенті, до суддів, комісарів і суддям-секретарям і статистикам можна застосовувати такі санкції:

 • попередження;
 • штраф у розмірі до 100% розміру оплати роботи судді, комісара і секретаря за дану гру;
 • тимчасове відсторонення від суддівства Змагань на термін до 1-го року;
 • довічне відсторонення від суддівства Змагань.

При визначенні конкретної санкції враховуються об’єктивні і суб’єктивні сторони порушення, збиток, нанесений іміджу «А-Ліги», спонсорам і партнерам, а також баскетболу в цілому. При накладення санкції Директорат на свій розсуд визначає її розмір, якщо інше не обумовлено Регламентом, з огляду на встановлений максимум (2500 грн), а також факти і обставини конкретного порушення.

 

Стаття 40. Строк давності порушень

Строк давності притягнення до відповідальності за порушення суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків закінчується через 6 місяців з дня, наступного за днем порушення.

Перебіг терміну давності переривається в момент початку процедури накладення санкції; якщо дана процедура припинена більш ніж на два місяці не з вини цієї особи, то термін давності продовжується з моменту, коли він був перерваний. Перебіг терміну давності знову переривається, коли поновлюється процедура.

Стаття 41. Контроль дисципліни

Директорат контролює дотримання дисципліни гравцями, тренерами, офіційними і супроводжуючими особами, командами, глядачами.

Директорат правомочний ініціювати застосовування санкцій до команд, гравців, тренерів або будь-яких осіб, які входять до складу команд, які порушують правила поведінки з моменту прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від’їзду з території спортивної споруди.

Гравці, тренери, помічники тренерів, офіційні і супроводжуючі особи команди несуть відповідальність за дотримання загальноприйнятих норм і правил поведінки з моменту прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від’їзду з території спортивної споруди.

Керівники команд, що беруть участь в Змаганнях, несуть відповідальність відповідно до вимог цього Регламенту за поведінку глядачів і нормальне проведення гри.

Комісар матчу вживає заходів щодо усунення порушень положень «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту до початку гри і під час її проведення. У разі відмови представників команди усунути порушення комісар матчу у встановленій формі доводить до відома Департаменту інформацію про тих, що були порушення і штрафні санкції, застосованих відповідно до Регламенту.

У випадках, не пов’язаних з ігровими ситуаціями, особа, щодо якої скоєно порушення, зобов’язана звернутися до комісара з письмовою заявою. Факт такого порушення повинен бути внесений в Рапорт про порушення та інциденти, який повинен бути спрямований електронною поштою в Департамент протягом однієї години після закінчення гри.

Всі порушення пунктів статей командами і учасниками Змагань, викладених в цьому Регламенті, повинні бути внесені комісаром гри в Рапорт про порушення та інциденти.

Оплата штрафу, що накладається на команду, повинна бути здійснена до старту наступного матчу команди (якщо інше не обумовлено цим Регламентом або спеціальним рішенням Директорату).

У разі несвоєчасної оплати накладеного штрафу його розмір збільшується в півтора рази.

У разі несплати штрафу в установлений термін — особа, яка вчинила порушення, не допускається до ігор.

З метою визначення повторності порушень враховуються порушення, вчинені учасником Змагань персонально з початку спортивного сезону (для гравців, тренерів і супроводжуючих осіб незалежно від того в складі якого команд і в яких змаганнях вони брали участь, при цьому оплата штрафу покладається на команду, в паспорт команди якого були внесені гравець / тренер / супроводжуючу особу в момент вчинення порушення).

Дискваліфікація, застосована по відношенню до гравців, тренерів, супроводжуючих осіб та інших учасників Змагань, носить персональний характер, що має на увазі заборону на участь в Змаганнях для конкретної персони на вказаний термін в будь-якому статусі незалежно від переходів з команди в команду.

 

Стаття 42. Особи, повноважні накладати санкції

Санкції за порушення, вчинені при проведенні Змагань, можуть накладатися:

 • Комісаром в ситуаціях, передбачених цим Регламентом і «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА» (в тому числі на підставі Рапортів судді або звернення команди про порушення);
 • Директоратом відповідно до Регламенту.

 

Стаття 43. Персональні дисциплінарні порушення гравця та санкції

Під час проведення гри гравець може отримати не більше двох технічних зауважень у відповідності до «Офіційні Правила басктеболу ФІБА».

Перше технічне зауваження гравця карається штрафом у розмірі 150 грн.

Друге технічне зауваження гравця карається штрафом у розмірі 250 грн..

При винесенні питання щодо серйозності порушення гравця, Директоратом може бути прийнято рішення щодо посилення відповідальності гравця.

Гравець, якого притягнуто до пропуску наступної гри не може бути включений в Технічну заявку на гру, не має право знаходитись в зоні команди.

В разі сумісництва декількох якостей в команді (тренер та гравець), особа, що притягається до пропуску наступної гри, не допускається до такої гри в якості особи, яка притягнута до відповідальності. Рішенням Директорату притягнення може здійснюватись відносно всіх якостей особи.

 

Стаття 44. Технічні зауваження тренеру та лавці

Під час проведення матчу, тренер, що отримав технічне зауваження притягається до пропуску наступної гри та сплаті штрафу в розмірі 250 грн.

Кожне технічне зауваження лавці карається штрафом в розмірі 250 грн.

Стаття 45. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони гравців, тренерів, помічників тренерів та супроводжувальних осіб

Положення цієї статті застосовуються тільки до осіб, включених до технічну заявку на матч Змагань, з моменту старту 10-ти хвилинної перерви перед офіційним часом початку матчу і до підписання офіційного протоколу старшим суддею.

Команда несе відповідальність за неспортивну поведінку з боку гравців, тренера, помічника тренера і супроводжуючих осіб (неповажне звернення або дотик; використання виразів або жестів, що завдають образу; сперечання і заперечення на рішення судді, виражені в грубій образливій формі; використання ненормативної лексики, провокації, виражені в словесній формі, образливими жестами або загрозою фізичної розправи, падіння на підлогу при спробі імітувати неспортивний фол) по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам, представникам своєї команди і команди-суперника (гравцям, тренерам, п помічників тренерів і супроводжуючим особам), глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.

Команда несе відповідальність за загрозу, залякування або агресивну поведінку з боку гравців, тренера, помічників тренера і супроводжуючих осіб по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддів-секретарів і статистів, представників своєї команди і команди-суперника (гравців, тренерів, помічників тренерів і супроводжуючих осіб), глядачів, уболівальників і інших учасників матчу.

 

Стаття 46. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони осіб, включених в паспорт команди та офіційних осіб, включених в «Анкету команди»

Положення цієї статті застосовуються тільки до осіб, включених до Паспорт команди, або офіційних осіб, починаючи з моменту їх прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від’їзду з території спортивної споруди. Положення цієї статті не належать до осіб, включених до паспорту команди і внесеним в технічну заявку на гру, з моменту старту 10-ти хвилинної перерви перед офіційним часом початку матчу і до підписання офіційного протоколу старшим суддею.

Команда несе відповідальність за неспортивну поведінку з боку осіб, включених в Паспорт команди або офіційних осіб по відношенню до суддів, комісара, представників «А-Ліги», суддів-секретарів і статистів, представників своєї команди і команди-суперника, глядачів, уболівальників і інших учасників матчу.

 

Стаття 47. Відповідальність команд за публічне висловлювання

У разі повідомлення в ЗМІ або в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет (в тому числі в соціальних мережах) гравцями, тренерами та іншими офіційними особами команди інформації або відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію «А-Ліги» і її співробітників, суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків матчів Змагань, а також гравців, тренерського складу, офіційних осіб і співробітників команд суперників, застосовуються санкції, що визначаються Директоратом

Протягом 48-ої години після закінчення матчу не допускаються публічні негативні висловлювання і коментарі щодо суддівства минулого матчу з боку гравців, тренера, помічників тренера, супроводжуючих і офіційних осіб команд.

 

Стаття 48. Неявка команди на гру змагань

У разі неявки команди на офіційну гру в терміни, призначені Департаментом, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і виплачує штраф в розмірі 3 500 грн.

У разі повторної неявки команди на офіційну гру в рамках одного етапу / раунду Змагань в терміни, призначені Департаментом, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладається санкція, визначена Директоратом

 

Стаття 49. Гра, що програна «Позбавленням права»

У разі якщо команда відмовляється грати / продовжувати гру, вчиняє дії, що перешкоджають грі, після того, коли суддя вирішив, що гра повинна початися / бути продовжена, застосовуються такі санкції:

 • при першому порушенні, скоєному в рамках одного турніру, перемога присуджується команді суперників з рахунком «двадцять — нуль» (20:0). Команда програє гру «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», отримує в класифікації нуль (0) очок, і на неї накладається штраф в розмірі 3 500 грн.
 • при повторному порушенні, скоєному в рамках одного турніру, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладаються такі санкції штраф в розмірі 5000 грн.

У разі якщо команда з’являється на ігровому майданчику із запізненням більш ніж на п’ятнадцять хвилин щодо офіційного часу початку матчу або не може виставити 5 гравців для початку гри (винятком, за рішенням Директорату, можуть бути «форс-мажорні» обставини), застосовуються такі санкції:

 • при першому порушенні в рамках одного етапу / раунду Змагань перемога присуджується команді суперників з рахунком «двадцять — нуль» (20:0). Команда, що програла гру «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», отримує в класифікації нуль (0) очок, і на неї накладається штраф: 1 500 грн.
 • при повторному порушенні в рамках одного етапу / раунду Змагань команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладаються штраф в розмірі 3500 грн.:

 

 

Розділ X. Права «А-ЛІГИ», рекламні, маркетингові вимоги при проведенні змагань, засоби масової інформації та трансляції змагань

Стаття 50. Права «А-ЛІГИ»

Всі права, пов’язані з освітленням проведених Змагань, належать «А-Лізі».

«А-Ліга» володіє правом на використання зображень гравців команд для цілей, спрямованих на просування Змагань. Команда зобов’язується за запитом «А-Ліги» передавати зображення гравця.

«А-Ліга» володіє правом на використання за погодженням з командою затвердженої символіки команд (логотипу, символу і назви команди) для цілей, спрямованих на просування Змагань.

«А-Ліга» володіє правом на розробку логотипів Змагань.

«А-Ліга» володіє винятковими правами на логотипи, символіку, офіційні слогани і назви, товарні знаки і торгові марки «А-Ліги».

«А-Ліга» володіє правом на виробництво і реалізацію сувенірної, поліграфічної та іншої продукції Змагань. Весь дохід від реалізації продукції, що випускається «А-Лігою», належить «А-Лізі».

«А-Ліга» має право на визначення офіційного м’яча Змагань.

«А-Ліга» має право на розміщення рекламних матеріалів (рекламні щити, перетяжки, плакати, інформаційне табло, в прес-центрі, фойє і ін.) в спортивних спорудах під час проведення матчів Змагань.

«А-Ліга» має право на розміщення реклами титульних та інших спонсорів «А-Ліги» на матчах Змагань, на наступних поверхнях:

 • афіші;
 • перетяжки;
 • широкоформатний реклама;
 • поліграфічна продукція (програми до матчів, квитки, акредитації та інше).

 

Стаття 51. Права Команди

Команда як учасник Змагань, володіє такими правами:

 • на використання рекламних можливостей екіпіровки гравців,
 • сайт команди і власну друковану продукцію.
 • на самостійне розпорядження коштами, отриманими від реалізації своїх рекламних і комерційних прав;

 

Стаття 52. Трансляції. Загальні положення

«А-Ліга» володіє винятковими правами на телевізійні трансляції Змагань.

Трансляція гри по телебаченню або в інтернеті у випадках, не передбачених цим Регламентом, може бути здійснена тільки за письмовою домовленістю з «А-Лігою».

 

Стаття 53. Право на використання відеоматеріалів

Право на використання теле- та відеоматеріалів, знятих на матчах Змагань та інших матчах або заходах, спільно належить «А-Лізі» і телеканалу, який виготовляв зйомки, якщо інше не обумовлено в угоді між ними. Дане право може бути надано команді-господарю, якщо таке обумовлено в договорі команди з «А-Лігою».

 

Стаття 54. Прес-служба команди та представники ЗМІ на матчах

Команда зобов’язана забезпечити виконання всіх запитів від прес-служби «А-Ліги».

 

Стаття 55. Матч зірок

«А-Ліга» має право на організацію і проведення різних офіційних і показових заходів, які відповідають її статутним цілям. При цьому «А-Ліга» має всю повноту прав на подібні заходи, включаючи (але не обмежуючись) ексклюзивні права на телетрансляції, маркетингові, ліцензовані і рекламні права. «А-Ліга» вільно розпоряджається цими винятковими правами, що, крім усього іншого, передбачає можливість делегування таких прав командам або третім сторонам.

«А-Ліга» може делегувати іншій організації в цілому або в частині права на проведення Матчу «Всіх Зірок». Команди зобов’язані забезпечити участь викликаних на матч гравців.

 

Стаття 57. Реквізити і контакти організатора

Головний організатор Змагань, Президент «А-Ліги» – Євдокименко Денис Миколайович

Имейл: a.league.kyiv@gmail.com

Тел. 0501899028