Connect with us

Регламент Ліги

РЕГЛАМЕНТ

відкритого чемпіонату м.Києва з баскетболу

серед чоловічих клубів/команд

«А-ЛІГА»

сезону 2020/2021

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Терміни та визначення
В тексті цього Регламенту використовуються терміни та визначенння в наступному їх значенні:

Агресивне поводження – різноманітні дії фізичної особи чи групи осіб, що направленні на спричинення морального, фізичного чи іншого шкоди іншій особі без застосування прямого фізичного впливу, а також спричинення шкоди майну юридичних та фізичних осіб, в тому числі з застосуванням фізичного впливу

Акт насильства - фізичний вплив однієї людини на іншу: нанесення поштовхів, ударів, побоїв, тілесних ушкоджень різними способами

Виконавчий комітет А-Ліги – колегіальний орган, в склад якого входить Президент Ліги, віце-президент Ліги, Головний суддя Змагань.

ГСК - Головна суддівська колегія - робочий орган, що формується за призначенням суддів та комісарів, відповідальний за суддівство, в складі: Головний суддя, Заступник головного судді, Головний секретар.

Директорат - робочий орган, який створюється наказом Президента «А-Ліги» для здійснення контролю за дотриманням учасниками Змагань положень цього Регламенту та винесення рішень про застосування санкцій.

Гра / матч - складова частина Змагань, змагання двох баскетбольних команд в загальноприйнятої трактуванні цього поняття, що відбувається в спортивній споруді (залі) чи на підготовленому для цього вуличному корті.

Гравець - це спортсмен, який бере участь в Змаганнях.

Інтернет-відеотрансляція - трансляція відеозйомки матчу в глобальній мережі Інтернет в режимі реального часу або в записі.

Клуб – обєднання гравців, що здійснює тренувальну, змагальну, фізкультурну і виховну діяльність, що має одну або кілька баскетбольних команд, які беруть участь в змаганнях, що проводяться під егідою «А-Ліги».

Команда - колектив гравців, тренерів і супроводжуючих осіб, внесених в Паспорт команди.

А-Ліга (далі Ліга) – окремі змагання, що проводяться у відповідності до даного Регламенту серед чоловічих команд/клубів

Офіційні особи команди/клубу – особи, що мають право представляти інтереси клубу/команди (Президент, Віце-президент, Директор і т.і.)

Офіційні Правила басктеболу ФІБА – документ, затверджений ФІБА, який містить правила гри в басктебол та офіційно на момент проведення змагань

Паспорт гравця – документ, що підтверджує належність гравця до клубу\команди та такий, що надає право виступати в складі такого клубу\команди в змаганнях

Паспорт команди – основний документ, який містить список гравців, тренерів та супроводжуючих осіб клубу/команди, які мають право приймати участь в Змаганнях в складі такої команди/клубу

Помічник тренера – особа, внесена в паспорт команди та протокол матчу, допомагаюча тренеру у виконанні його професійних обовязків до, під час та після гри, та маюче право замінити його у випадку, коли тнренер не має можливості виконувати свої обовязки

Регламент – нормативний документ, що визначає порядок та умови участі баскетбольних клубів/команд, гравців, тренерів, офіційних та супроводжуючих осіб, спонсорів, суддів, комісарів, суддів-секретарів, статистів в Змаганнях

Супроводжуючі особи – особи, що включені в паспорт команди, виконуючі функціональні обовязки в клубі\команді та маючі право знаходитись на лавці команди під час гри

Змагання - А-Ліга сезону 2020-2021
Стаття 2. Права на проведення змагань

Директорату «А-Ліги» належать виключні права на організацію і проведення змагань в рамках «А-Ліги»
Стаття 3. Мета та завдання

«А-Ліга» проводиться з метою:

-           популяризації та розвитку баскетболу в м.Київ та Київській області

-           пропаганди здорового способу життя

-           класифікації клубів/команд

-           підвищення якості проведення змагань з баскетболу

-           підвищення рівня індивідуальної майстерності гравців

-           залучення молодих гравців до участі в аматорських змаганнях серед чоловічих команд

-           визначення сильнішого клубу/команди
Стаття 4. Правила проведення змагань

Змагання проводяться відповідно до Офіційними Правилами баскетболу ФІБА з урахуванням всіх офіційних змін, уточнень, доповнень і інтерпретацій окремих статей, а також відповідно до цього Регламенту та Додатків до нього.

Додатки є невід'ємними частинами Регламенту.

Цей Регламент, а також всі Додатки до нього, затверджується на засіданні Директорату «А-Ліги» і може бути змінений і доповнений на підставі рішення Директорату «А-Ліги». Всі доповнення та зміни, що можуть виникнути під час проведення Чемпіонату повинні бути оформлені у вигляді Доповнень до Регламенту та прийняті Диреткоратом «А-Ліги»

Всі гравці, тренери, керівники, посадові особи та фахівці баскетбольних клубів, а також судді, комісари і інші особи, задіяні в матчах Змагань, зобов'язані знати і дотримуватися «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», законодавства України в сфері фізичного виховання та спорту, цього Регламенту та нормативних документів ФІБА.
Стаття 5. Керуючий орган змагань

Керівництво проведенням Змагань здійснює Директорат «А-Ліги».

Контроль за дотриманням Регламенту учасниками Змагань здійснює Директорат.

Склад Директорату затверджується Президентом «А-Ліги» та включає Президента, директора, головного суддю, головного секретаря, предатсвників команд.
Стаття 6. Права директорату

Директорат вправі приймати рішення про накладення санкцій в наступних випадках:
 • при виникненні ситуацій, пов'язаних з проведенням матчів Змагань, які не передбачені положеннями цього Регламенту (рішення вступає в силу після його затвердження Президентом «А-Ліги»).
 • якщо порушення цього Регламенту, не вказані в рапорті комісара і були виявлені Директоратом за результатами перегляду відеозаписів матчів або на підставі звернень учасників Змагань чи інших осіб.
 • якщо відмічені комісаром порушення передбачають можливість накладення різних покарань (за термінами і /або розмірами);
 • якщо суддею / комісаром були допущені порушення цього Регламенту, розгляд яких не входить до компетенції інших органів «А-Ліги».
 • подачі протестів
 • якщо клубом / командою подано заяву про незгоду з накладеними комісаром санкціями;
 • якщо санкція за порушення не визначена Регламентом;
 • в інших випадках, передбачених цим Регламентом.
Рішення Директорату є обов'язковими для всіх учасників Змагань.
Стаття 7. Клуби/команди

Учасниками Змагань можуть бути баскетбольні клуби / команди, що зобов'язуються виконувати вимоги і рішення ФІБА, ФБУ і «А-Ліги», своєчасно оплачують внески і здійснюють інші платежі в порядку, розмірах і в строки, визначені цим Регламентом.

Всі клуби / команди повинні керуватися принципами чесного ділового партнерства, справедливості, поваги до суперників, суддям, комісарам, суддям-секретарям, статистикам, глядачам і вживати всіх необхідних заходів для виключення насильства і протиправних дій в спортивних спорудах.

При ухиленні від викоанння вимог цього Регламенту на Клуби/команди можуть накладатись штрафні санкції

Склад учасників Змагань затверджується не пізніше 10 вересня року.

Для того щоб стати учасником Змагань необхідно подати до Директорату письмову заявку, оплатити заявочний внесок, та обовязкові внески в ФБУ, надати медичну довідку про можливість участі всіх гравців в змаганнях.

Клуб/Команда допускається до участі в Змаганнях при умові виконання положень цього Регламенту і за рішенням Директорату
Стаття 8. Виключення клубів/команд зі складу учасників змагань

Клуб / команда може бути виключений з числа учасників Змагань протягом спортивного сезону або результати виступу команд клубу можуть бути анульовані за рішенням Виконкому «А-Ліги» за грубі порушення цього Регламенту, а саме:
 • в разі якщо клуб / команда допустив порушення Регламенту, коли такі порушення призвели до фінансових втрат «А-Ліги» і/або негативно вплинули на проведення Змагань, в тому числі за неявку на гру, відмова від участі в грі, запізнення на гру.
 • інших порушень, визнаних Виконкомом суттєвими
Команда автоматично виключаються з числа учасників Змагань в разі відмови від участі в Змаганнях.

За відмову від участі в Змаганнях відповідно до Регламенту на клуб накладається штраф в розмірі, визначеному Виконкомом.

Місце виключеного клубу / команди до закінчення Змагань не може бути зайнято іншим клубом / командою. Вийняток – якщо виключена команда ще не здійснила жодної гри відповідно до затвердженого розкладу

Результати клубу / команди, виключеного з Змагань, на даному етапі анулюються. У підсумковій класифікації клуб / команда займає останнє місце.

Клуб / команда, якого виключено зі складу учасників Змагань протягом сезону (незалежно від причини виключення), може бути допущений до змагань під егідою «А-Ліги» в наступному спортивному сезоні тільки в складі нижчого дивізіону

У разі відмови від участі до початку Змагань (до першої календарної гри Змагань) клубу / команди повертаються 50% від суми внеску, перерахованого відповідно до Регламенту.

У разі відмови від участі після початку змагань (починаючи з дня першої календарної гри Змагань) перераховані суми клубу не повертаються.
Стаття 9. Склад Клубу/команди

Протягом спортивного сезону в команду клубу можуть бути заявлені максимум 20 гравців за умови виконання вимог цього Регламенту, Регламенту ФІБА і ФІБА Європа.
Стаття 10. Гравці

Вік гравців, які виступають в Змаганнях, не повинен бути менше 18-ти років на день паспортизації

Протягом спортивного сезону баскетболіст має право грати не більше ніж в 2-х клубах. Гравець може бути одночасно заявлений тільки за одну команду.

Гравці, що мають трудові відносини з професійними баскетбольними клубами та/або приймають участь в діючому сезоні Суперліги до участі в Змаганнях не допускаються.

Гравець, що не внесений в Паспорт команди для участі в Змаганнях, не має права виступати (представляти інтереси) за даний клуб / команду в змаганнях.

Гравець, якого виключено зі Паспорту команди, яка бере участь в Змаганнях, не має права виступати (представляти інтереси) за даний клуб / команду в змаганнях. Для того щоб гравець був виключений з Паспорту команди, яка бере участь в Змаганнях, клуб повинен надати заяву, про виключення даного гравця із затвердженого списку.

В разі участі в змаганнях незаявленого гравця, чи заявленого з явним порушенням цього Регламенту, цьому Клубу/команді зараховується поразка «Позбавленням права» в усіх матчах, де загравався такий гравець, а сам гравець дискваліфікується до кінця сезону.
Стаття 11. Тренери, помічники тренерів та супроводжуючі особи

Тренер, помічники тренера і супроводжуючі особи, не включені в Паспорт команди і не отримали Паспорт тренера / супроводжуючої особи на поточний спортивний сезон, не допускаються до участі в Змаганнях.

Протягом сезону тренер, помічник тренера або супроводжуюча особа одночасно можуть бути включені в Паспорт тільки однієї з команд.
Розділ ІІ. Паспортизація клубів/команд

Стаття 12. Допуск клубів до участі в змаганнях

Клуби / команди допускаються до участі в Змаганнях за умови виконання вимог цього Регламенту і за рішенням Виконкому «А-Ліги».

Для підтвердження участі в Змаганнях кожен клуб / команда зобов'язаний:
 • надіслати/надати до Директорату «А-Ліги» письмову заявку на участь в Змаганнях;
 • не мати фінансових заборгованостей перед «А-Лігою» за попередні сезони.
 • оплатити внесок на проведення Змагань (заявочний внесок) відповідно до графіка, визначеного Директоратом «А-Ліги».
 • оплатити обовязкові внески в ФБУ
 • в термін, встановлений Директоратом, до початку Змагань надати в «А-Лігу» повний пакет документів для реєстрації.


Стаття 13. Документи, що надаються клубами/командами для паспортизації

Паспортизація команд здійснюється до початку Змагань. Процедура паспортизації команди/ клубу повинна бути завершена не пізніше ніж за 3 дні до першої гри даної команди в Змаганнях.

Для отримання документів, які є підставою допуску до участі в Змаганнях, кожен клуб/команда має подати до «А-Ліги»:
 • Заявку встановленої форми в двох примірниках із зазначенням повних даних про заявлених особах (гравців, тренерів і супроводжуючих осіб), завірену лікарем медичної установи і керівником клубу.
 • Фотографії гравців (в ігровій формі), тренерів, офіційних і супроводжуючих осіб повинні надаватися виключно в електронному вигляді. Для будь-якої людини, що проходить паспортизацію, повинна бути надана одна фотографія - лицьової портрет, зображення повинне займати 70% знімка. Вираз обличчя має бути нейтральним, фон - однотонним світлим. Голова не повинна бути повернута або нахилена. На фото не повинно бути сторонніх предметів і написів. Фотографії повинні бути хорошої якості розміром 300 пікселів в ширину на 400 у висоту. Кожна фотографія повинна надаватися у вигляді окремого файлу формату JPG з назвою - <Прізвище Ім'я По-батькові> .jpg російською мовою. Максимальний розмір файлу 100 кБ. Заборонено надавати цифрові копії паперових фотографій або документів.
Відповідальність за достовірність відомостей, що подаються при паспортизації клубу / команди, несе відповідальність клуб / команда. У разі надання недостовірних відомостей на клуб / команду накладається покарання, яке встановлюється Директоратом, з наступним затвердженням Президентом «А-Ліги», а у виняткових випадках - Виконкомом «А-Ліги».
Стаття 14. Документи, що видаються клубам/командам

Після паспортизації на підставі правильно оформлених документів клубу / команди, представлених в повному обсязі відповідно до Регламенту, клуб / команда отримує:
 • Електронний Паспорт команди, який є основним документом, на підставі якого здійснюється допуск клубу / команди до участі в Змаганнях (знаходиться на офіційному сайті Ліги).
 • Затверджену заявку на участь в Змаганнях.
 • Регламент, Додатки до Регламенту, завірені «А-Лігою».
 • Електронні Паспорти гравців, тренерів і супроводжуючих осіб.
 • Календар ігор, завірений «А-Лігою».
 • Довідник клубів / команд на поточний сезон.


Стаття 15. Дозаявка гравців

У разі існування фінансової заборгованості клубу перед «А-Лігою» дозаявки від даного клубу не приймаються.

Після отримання Паспорта команди клуб / команда має право дозаявити гравців: а) які не брали участі в іграх змагань, що проводяться під егідою «А-Ліги» до першої гри пятого туру в «Дивізіоні А», та першої гри третього туру в «Дивізіоні Б» Змагань з урахуванням положень Регламенту

Дозаявки з повним пакетом документів, необхідних для паспортизації гравця повинні подаватися в «А-Лігу» не пізніше, ніж за 2 робочих дні до початку чергової гри або закінчення терміну дозаявок

Протягом сезону дозволений тільки один перехід для будь-якого гравця з одного клубу в інший.

Дозаявка тренерів і супроводжуючих осіб може здійснюватися в будь-який час протягом спортивного сезону.
Розділ ІІІ. Спортивний майданчик

Стаття 16. Загальні положення.

Спортивна споруда і спортивно-технологічне обладнання, що використовується при проведенні ігор Змагань, повинні відповідати вимогам цього Регламенту, «Офіційним Правилами баскетболу ФІБА - Баскетбольне обладнання».
Стаття 17. Ігровий майданчик

Матчі Змагань проводяться на ігрових майданчиках, що відповідають вимогам «Офіційних Правил баскетболу ФІБА».
Розділ ІV. Екіпірування учасників змагань

Стаття 18. Загальні положення

Гравці можуть брати участь в Матчах тільки в спортивній екіпіровці

Всі команди повинні мати 2 комплекти ігрової спортивної форми. Один комплект повинен бути світлих тонів (бажано білим), інший - темних.

При проведенні будь-якого матчу кольору спортивної форми команд повинні бути ясно помітні (не менше 75% основного кольору): в результаті, одна команда буде в світлій формі, а інша в темній.

Гравці однієї команди повинні виходити на майданчик для участі в грі в однаковій ігровій формі.
Розділ V. Фінансові умови та витрати клубів/команд

Стаття 19. Внески клубів/команд

Усі витрати, повязані з участю в Змаганнях (аренда спортмайданчиків, придбання форми, інвентаря, проїзд до місця проведення змагань і т.і.) Клуби/команди несуть за свій рахунок. Клуб/команда також оплачує всі штрафні санкції, що застосувались до Клубу/Команди, а також на її гравців тренерів, офіційних і супроводжуючих осібна підставі положень цього Регламенту та рішення Директорату Ліги.

Клуб / команда, що бере участь в Змаганнях, повинен перерахувати на розрахунковий рахунок «А-Ліги» або передати під розписку наступні грошові внески:
 • Внесок на проведення змагань (заявочний внесок) в розмірі і строки, визначены директоратом.
 • Реєстраційний внесок ФБУ за кожного заявленного гравия, або надати довідку про самостійний сплачений внесок. Розмір визначаэться ФБУ
Розмір внеску на проведення змагань визначається Директоратом з урахуванням кількості заявлених команд, вартості аренди спортивних майданчиків для проведення змагань, вартості послуг обслуговуючого персоналу і т.і. Внесок на проведення змагань використовується Лігою виключно на виконання цілей та завдань «А-Ліги»

У разі порушення клубом / командою встановлених термінів і розмірів оплати грошового внеску на проведення Змагань накладаються такі санкції:
 • До початку змагань: клуб / команда не допускається до участі в Змаганнях.
 • Протягом змагань: на клуб / команду накладається штраф в розмірі, визначеному директоратом
Клуби / команди, що мають після закінчення кожного окремого турниру «А-Лыги» фінансові заборгованості, не допускаються до участі в наступних Змаганнях
Стаття 20. Фінансові витрати клубу/команди при проведення змагань

Всі свої витрати, пов'язані з відрядженням команд клубу на ігри Змагань (проїзд до місця змагань і назад, добові в дорозі, розміщення і харчування гравців, тренерів, помічників тренерів і супроводжуючих осіб команди та ін.), Клуб / команда несе самостійно.

Клуб оплачує всі штрафні санкції, накладені на клуб / команду, а також на її гравців, тренерів, офіційних і супроводжуючих осіб на підставі цього Регламенту.
Розділ VI. Особливості організації та проведення змагань по Кубкам

Стаття 21. Змагання, що провадаться А-Лігою

В рамках проведення А-Ліги проводяться наступні змагання:

- А-Ліга, Дивізіон А

- А-Ліга, Дивізіон Б
Стаття 22. Порядок обміну гравців, тренерів та супроводжувальних осіб між командами/клубами Чемпіонату

Гравець має право на перехід в інший клуб/команду один раз за період проведення окремого змагання

Перехід гравця здійснюється за заявою такого гравця на адресу Директората змагання, узгоджену з клубом/командою, з якої гравець вибуває

Дозаявка гравця можлива Гравець має відповідати вимогам, визначеним в регламенті
Розділ VII. Спортивні аспекти організації та проведення змагань

Стаття 23. Загальні положення

Склад учасників, терміни і система проведення Змагань затверджуються А-Лігою, вказуються в Додатках до цього Регламенту.

Ігри Змагань проходять згідно календаря Змагань. Календарі Змагань розробляються Директоратом і затверджуються Президентом або Виконавчим директором. Інформація про календарях Змагань розміщується на сайті А-Ліги.

Дата та час гри може бути змінені в виключних випадках. Ініціатор переносу повинен оплатити в таком разі штраф в розмірі 1000 грн. Такий перенос можливий лише в разі попередньгого узгодження з командою-суперником та попередження Диреткорату за 3 робочих дні до проведення гри.

Після закінчення Змагань місця команд розподіляються в Підсумкової класифікації за результатами виступу в змаганнях.

Переможці та призери Змагань отримують винагороди, визначені А-Лігою.

Офіційне нагородження переможців і призерів Змагань здійснюється в терміни і місце, які попередньо визначаються Директоратом.

Підсумки Змагань затверджуються Директоратом.
Стаття 24. Час та місце проведення матчів змагань

Клуб / команда проводить свої ігри за затвердженим календарем.

Місця проведення Змагань визначає Директорат.

У разі неможливості проведення ігор змагань в визначеному місці, команди-учасники повинні бути повідомлені про це мінімум за 1 добу до матчу.

Матчі Змагань повинні починатися у будні дні - не раніше 19:00 год. і не пізніше 22:30 год. за місцевим часом.
Стаття 25. Зміна часу, дати, місця проведення матчу

Можливі зміни і затримки в переїздах можуть бути викликані несприятливими погодними умовами (документально підтвердженими) або іншими форс-мажорними обставинами. У таких ситуаціях клуб повинен зробити все можливе, щоб гра відбулася навіть у разі затримки.

Клуб повинен постійно інформувати Директорат і клуб-суперник по телефону про проблеми, що

виникли в ході поїздки, а також повідомити дату і час передбачуваного прибуття.

При встановленні умисних дій зі зриву матчу з винної сторони можуть бути стягнуті документально підтверджені витрати клубу-суперника і «А-Ліги», а також штрафи. У виняткових випадках, при завданні істотної матеріальної та іміджевого шкоди «А-Ліги» і / або учасникам Змагань в результаті умисних дій зі зриву матчу на розгляд Директорату може бути винесене питання про виключення клубу / команди з числа учасників Змагань.
Розділ VIII. Підготовка та проведення матчів змагань

Стаття 26. Технічна заявка на гру

У технічну заявку на гру може бути внесено не більше 21 особи: 12 гравців, тренер, помічник тренера, а також супроводжуючі особи в кількості 7-ми осіб, які повинні бути вказані в Паспорті команди.

Тільки перераховані вище особи з моменту початку 10-хвилинного перерви перед грою і до закінчення матчу мають право перебувати в зоні лавки команди і / або в зоні проведення матчу (на ігровому майданчику).

Виняток можуть становити технічні працівники, відповідальні за відеозйомку матчу. Старший суддя повинен вимагати від будь-якої особи, яка не відповідає цим умовам, покинути лаву команди або будь-яке інше місце поруч з нею. Аналогічно цьому він повинен зажадати у будь-якого дискваліфікованого особи покинути зал, де проводиться гра.

У технічній заявці на гру повинен бути позначений представник клубу на матчі, який несе відповідальність за надану в технічній заявці на гру інформацію.

Клуб має право заявити на кожен матч не більше 12-ти гравців з числа внесених у Паспорт команди. Мінімальна кількість гравців в технічній заявці на матч 7 гравців.

Особа, що приймала участь в 4 (Дивізіон А) / 2 (Дивізіон Б) іграх групового етапу і менше не може бути включений до технічної заявки команди-учасниці стадії Плей-офф.
Стаття 27. Порядок підготовки до гри

Гра проводиться відповідно до «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА 2018» і цим Регламентом.

Гра повинна починатися в строго призначений час. За 30 хвилин до початку матчу командам надаються доступ до роздягальні, а також місце для проведення розминки

Тренеру або помічникові тренера (але тільки одному з них в будь-який момент) дозволяється стояти під час гри. Вони можуть усно звертатися до гравців під час матчу за умови, що залишаються в межах зони лавки своєї команди. Тренер не повинен звертатися до суддів під час матчу, коли м'яч «живий» і ігрові годинник не зупинені.

Тренер або помічник тренера можуть підходити до суддівського столу протягом гри для отримання статистичної інформації лише в той час, коли ігровий годинник зупинені.

За 20 хвилин до часу початку гри, зазначеного в розкладі, всі умови на арені повинні відповідати вимогам Регламенту.

Не пізніше, ніж за 15 хвилин до часу початку гри, зазначеного в розкладі, тренери обох команд або представники клубу на матчі повинні передати комісарові матчу технічну заявку, Паспорт команди, актуальний на дату проведення матчу, Паспорти гравців, тренерів і супроводжуючих осіб, «Листи обліку оплати штрафних санкцій». Готовність гравців до проведення матчу підтверджується в технічній заявці підписом представника клубу на матчі.

Не пізніше, ніж за 10 хвилин до часу початку гри, зазначеного в розкладі, тренери обох команд повинні підтвердити прізвища і відповідні номери гравців команди, прізвище тренера і помічника тренера, поставивши підпис в протоколі навпроти своїх прізвищ. Також вони повинні вказати 5 гравців, які почнуть гру, і відзначити умовним позначенням капітана команди на ігровому майданчику.
Стаття 28. Проведення гри

Під час проведення змагань в ігровому залі має бути присутній лікарь.

Групі підтримки і талісману дозволяється виходити на ігровий майданчик тільки під час тайм-аутів або перерв в грі, при цьому вони повинні звільняти ігровий майданчик не менш ніж за 10 секунд до відновлення гри.

Під час затребуваних тайм-аутів заборонено проводити конкурси і шоу-програми за участі глядачів.

Використання музичних інструментів (оркестру) і мікрофон під час гри дозволяється тільки при дотриманні нижчезазначених вимог:
 • забороняється використання музичних інструментів (оркестру) під час гри, якщо вони розташовуються на трибуні позаду суддівського столу і зони лавок команд, а також за лицьовими лініями в області від зони лавок команд до конструкцій щитів;
 • використання музичного супроводу через посилює звук апаратуру дозволено тільки в тих випадках, коли м'яч не знаходиться в грі (тобто м'яч «мертвий»);
 • забороняється використання музичного супроводу через посилює звук апаратуру в зоні лицьових ліній баскетбольного майданчика, суддівського столу і лавок команд;
 • забороняється використання мікрофона для підбадьорювання команди або для збудження глядацьких емоцій і інших цілей (крім відліку часу в разі несправності ігрових годин і / або пристрою відліку часу для кидка), коли м'яч знаходиться в грі (тобто м'яч «живий»).
В зоні проведення змагань забороняється:
 • продавати та спожитвати алкогольні та слабоалкогольні напої
 • курити
 • викидати на ігровий майданчик предмети
Після сигналу ігрових годин про закінчення матчу гравці, тренери та супроводжуючі особи команд повинні негайно покинути майданчик і не вступати в суперечки з суперниками, з суддями, комісаром, суддями-секретарями або глядачами.
Стаття 29. Технічна зйомка гри

На всіх етапах Змагань забезпечується технічна відеозйомка матчів

Відеозйомка матчів повинна здійснюватися на апаратурі високої якості

Технічна відеозйомка повинна проводитися загальним планом таким чином, щоб було видно ігровий майданчик.
Стаття 30. Інтернет-відеотрансляція

Ігри змагань можуть транслюватися в інтернеті.

При проведенні інтернет-відеотрансляції можливим є включення рекламних та інформаційних матеріалів (ролики, заставки тощо) в відеосигнал.
Стаття 31. Інформаційне та статистичне забезпечення змагань

Всі клуби, що беруть участь в Змаганнях, мають право володіти:
 • офіційним сайтом клубу в мережі Інтернет;
 • власною діючою адресою електронної пошти;
Зазначені дані передаються Директорату під час реєстрації команди.
Розділ IX. Зобовязання клубів/команд при проведенні змагань

Стаття 32. Загальні положення

Клуби, які беруть участь в Змаганнях, зобов'язані виконувати всі вимоги і положення «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», цього Регламенту, виявляти при цьому дисциплінованість, організованість, повагу по відношенню один до одного і глядачам.

Клуби несуть відповідальність за дотримання загальноприйнятих норм поведінки гравцями своєї команди, офіційними особами клубу і будь-якими іншими особами, які виконують свої функціональні обов'язки на матчі від імені клубу. Офіційні особи клубів не мають права втручатися в діяльність суддів, суддів-секретарів, комісара матчу.

Клуби несуть відповідальність за поведінку «своїх глядачів» (уболівальників). Під «своїми глядачами» для клубу маються на увазі вболівальники, що знаходяться під час матчу в секторі для уболівальників команди.Розділ X. Суддівство змагань

Стаття 33. Загальні положення

Суддівство ігор Змагань здійснюється відповідно до «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», офіційних інтерпретацій «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» і цього Регламенту.
Стаття 34. Призначення на гру змагання

Кожну гру Змагань обслуговують два судді в полі і комісар, а також бригада суддів-секретарів і статистиків.

Звернення клубів / команд про заміну суддів, комісара, призначених на матчі Змагань, не приймаються і не розглядаються.
Стаття 35. Неявка чи запізнення судді, комісара, головного судді

У разі неявки або запізнення суддів, призначених на гру, Головний суддя може залучати до обслуговування ігор суддів, що мають відповідну класифікацію

У разі запізнення суддів старт ігри переноситься на більш пізній час (але не більше 15 хвилин). В виключних випадках дозволяється старт гри за участі одного судді. Така гра розпочинається за домовленістю двох команд. Обслуговування гри одним суддею дозволяється не більше однієї чверті гри.
Стаття 36. Прибуття на місце проведенн змагань

При проведенні ігор судді, комісар повинні прибути до місця проведення Змагань самостійно не пізніше ніж 30 хвилин до початку розминки команд.
Стаття 37. Відповідальність суддів, комісара

Судді, комісар не несуть відповідальність за:
 • будь-яку травму, отриману гравцем, тренером, офіційною особою або глядачем;
 • будь-які збитки, завдані власності будь-якого роду;
 • будь-яку іншу втрату будь-якої особи, клубу / команди чи інших організацій, яка відбувається або може відбутися в зв'язку з будь-яким рішенням, яке суддя, комісар можуть взяти на себе за «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА 2018», цим Регламентом
Окрім дотримання вимог цього Регламенту кожен суддя, комісар повинні дотримуватися норм поведінки в громадських місцях і загальноприйняті моральні норми на майданчику і за її межами.

Спілкування суддів, комісарів з представниками команд допустимо при проведенні матчу, при цьому спілкування має бути поважним і коротким.

Суворо забороняється надмірна фамільярність з гравцями, тренерами, представниками і менеджерами команд, а також іншим персоналом клубів.

Суддям, комісару ні при яких обставинах не дозволяється приймати грошові кошти та цінні подарунки від осіб, яким би то не було чином пов'язаних з клубами, а також інших осіб з метою впливу на об'єктивність суддівства Змагань.

У разі якщо суддівство матчу викликає нарікання у будь-якого з беруть участь клубів, він може протягом 3-х днів після закінчення матчу подати заяву в Директорат. Клуб / команда, що подав заяву в Директорат, повинен виконати наступні умови:
 • надати відеозапис нарізки моментів матчу, що були підставою для подачі заяви, з їх описом в письмовому вигляді;
 • оплатити на розрахунковий рахунок / передати під розписку «А-Ліги» внеску в розмірі 1 000 (Однієї тисячі) грн.
У разі визнання Дисциплінарної комісією містяться в заяві претензій клубу / команди обгрунтованими і винесення відповідного рішення, сплачений внесок повертається клубу / команди.
Стаття 38. Зобовязання членів ГСК

При проведенні змагань турами до складу суддівської колегії входять: ГСК, судді відповідно до кількості що беруть участь в турі команд, бригада суддів-секретарів і статистиків. Кожну гру обслуговують: два польових арбітра, комісар, а також бригада суддів-секретарів і статистиків.

До складу Головної суддівської колегії туру (ГСК) входять: головний суддя туру, заступник головного судді (якщо призначений), головний секретар.
Статті 39. Зобовязання суддів

Судді, призначені на ігри Змагань, повинні проводити гру відповідно до «Офіційних Правил баскетболу ФІБА», «Офіційних інтерпретацій Правил ФІБА» і цього Регламенту.

Основні обов'язки старшого судді включають (але не обмежуються) наступне:
 • перевірка справності технічних приладів та відповідності ігрового майданчика вимогам «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту;
 • перевірка наявності і працездатності, а також затвердження необхідного обладнання для перегляду суддями відеозапису гри в ситуаціях, передбачених «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА»;
 • до і під час матчу контроль знаходження осіб в зоні лавки команди відповідно до технічної заявки на гру;
 • дозвіл всіх спірних моментів, що виникають під час матчу.
У разі якщо комісар відсутній або не може виконувати свої обов'язки під час матчу, старший суддя повинен виконувати його обов'язки.

Старший суддя зобов'язаний проводити передматчеве нараду з суддями і комісаром матчу.

Всі судді повинні з'явитися на майданчику за 20 хвилин до початку гри. Старший суддя зобов'язаний ознайомитися з суддями-секретарями і після перевірки технічного обладнання приєднатися до колег, які перебувають на протилежному боці майданчика і спостерігає за розминкою команд.

Старший суддя зобов'язаний почати гру в зазначений час.
Стаття 40. Зобовязання комісара

Комісар повинен володіти необхідними знаннями «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту. Під час гри комісар зобов'язаний перебувати за суддівським столом.

Комісар є гарантом проведення гри відповідно до духу і букви «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та положень цього Регламенту. Він повинен співпрацювати з суддями, представниками клубів.

Основні обов'язки комісара включають (але не обмежуються) наступне:
 • контроль наявності в повному складі бригади суддів-секретарів і статистиків до і під час матчу відповідно до вимог регламенту;
 • контроль і координація роботи бригади суддів-секретарів і статистиків (приділяти особливу увагу роботі секундометриста, оператора пристрою відліку часу для кидка, секретаря і помічника секретаря);
 • контроль розміщення статистики матчу на офіційному сайті «А-Ліги» протягом 3 годин після закінчення гри, тобто як мінімум, повинен бути вказаний правильний рахунок матчу (підсумковий і за періодами);
 • надання допомоги та консультування суддів згідно «Офіційним Правилами баскетболу ФІБА 2018» та цього Регламенту до, під час і після гри;
 • оцінка якості суддівства;
 • негайне інформування Департаменту про порушення, протестах, рапортах суддів та інциденти;
 • контроль дотримання вимог «Офіційних Правил баскетболу ФІБА» та цього Регламенту всіма учасниками матчу і глядачами.
Комісар зобов'язаний надати суддям відповідну інформацію, щоб забезпечити дотримання вимог цього Регламенту про знаходження осіб, внесених в технічну заявку на гру, в зоні лавки команди.
Стаття 41. Бригада суддів секретарів і статистика

Призначення бригади суддів-секретарів і статистиків здійснюється враховуючи досвід та кваліфікацію.

На іграх Змагань бригада суддів-секретарів і статистиків складається з:
 • секретар;
 • помічник секретаря (табло);
 • секундометрист;
 • оператор часу для кидка;
 • суддя-інформатор;
 • оператор-статистик.
Судді-секретарі та статистики повинні бути кваліфікованими, компетентними і неупередженими, зобов'язані дотримуватися вказівок комісара, пов'язані з вимогами цього Регламенту.

Два судді-секретаря мають право суміщати функції секретаря основного часу, оператора часу для кидка, секретаря основго протоколу та оператора табло.

Бригада суддів-секретарів і статистиків повинна знаходитися за суддівським столом, і бути готова приступити до виконання своїх обов'язків не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку гри.

Обов'язки статистиків:
 • не пізніше ніж за 10 хвилин до початку гри ввести в програму склади команд з технічної заявки на гру, склад бригади суддів-секретарів і статистиків по позиціях;
 • не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку гри ввести стартові п'ятірки команд;
 • після закінчення кожного періоду і після закінчення гри звірити рахунок матчу (в тому числі за періодами), а також дані про отримані очки і фоли з показаннями табло і офіційним протоколом матчу;


Стаття 42. Порушення, що скоюються суддями, комісарами, суддями-секретарями та статистами

На суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків можуть бути накладені санкції за вчинення таких порушень, відповідно до вимог, що пред'являються Регламентом до кожного з них:
 • агресія, погрози, насильство або будь-який прояв неповаги до будь-яким особам, присутнім на матчі (в тому числі гравцям, тренерам, які супроводжують команду особам, іншим членам бригади суддів, уболівальникам, спортивним владі та ін.);
 • некоректне або неспортивну поведінку по відношенню до глядачів і учасників матчу;
 • порушення загальноприйнятих норм поведінки, коли таке порушення прямо або побічно завдає шкоди іміджу «А-Ліги»;
 • пасивність щодо неспортивної поведінки членів команд-учасників;
 • навмисне занесення позначок, зміна, маніпуляція протоколом гри таким чином, що запис не відповідає тому, що відбувається на майданчику, умисне занесення невірних даних, неточність і помилковість інформації;
 • надання результатів невчасно або не належним чином;
 • відсутність звіту, який повинен був бути наданий або який запросив Директорат, щодо виниклого раніше факту під час або після гри, так само як надання некоректної інформації;
 • невиправдане запізнення на гру і будь-які інші затримки термінів, встановлених Правилами та цим Регламентом;
 • неявка на гру з власної вини або без поважної причини;
 • необгрунтована затримка гри;
 • прийняття подарунків від представників клубів;


Стаття 43. Санкції, що застосовуються до суддів, комісарів, суддів-секретарів, статистам

За вчинення порушень, зазначених в Регламенті, до суддів, комісарів і суддям-секретарям і статистикам можна застосовувати такі санкції:
 • попередження;
 • штраф у розмірі до 100% розміру оплати роботи судді, комісара і секретаря за дану гру;
 • тимчасове відсторонення від суддівства Змагань на термін до 1-го року;
 • довічне відсторонення від суддівства Змагань.
При визначенні конкретної санкції враховуються об'єктивні і суб'єктивні сторони порушення, збиток, нанесений іміджу «А-Ліги», спонсорам і партнерам, а також баскетболу в цілому. При накладення санкції Директорат на свій розсуд визначає її розмір, якщо інше не обумовлено Регламентом, з огляду на встановлений максимум, а також факти і обставини конкретного порушення.
Стаття 44. Строк давності порушень

Строк давності притягнення до відповідальності за порушення суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків закінчується через 6 місяців з дня, наступного за днем порушення.

Перебіг терміну давності переривається в момент початку процедури накладення санкції; якщо дана процедура припинена більш ніж на два місяці не з вини цієї особи, то термін давності продовжується з моменту, коли він був перерваний. Перебіг терміну давності знову переривається, коли поновлюється процедура.
Розділ XI. Протести та санкції, що застосовуються до гравців клубів/командам

Стаття 45. Процедура подачі протестів

Команда може подати протест в разі якщо вона вважає, що її права були ущемлені в результаті:

а) помилки при веденні рахунку гри, відліку ігрового часу або відліку часу для кидка, яка не була виправлена суддями;

б) рішення про присудження поразки «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», про скасування, про перенесення або невідновлення гри, а також рішення не грати;

в) порушення правил допуску до участі в матчі.

Протест розглядається Виконкомом, а в разі його відсутності - Головою Директорату.

У разі подачі протесту старший суддя, судді і комісар протягом однієї години після отримання письмового звернення (тексту протесту) від клубу / команди направляють свої висновки Директорату. Щодо подання протесту старший суддя матчу повинен повідомити представника команди-суперника, а комісар негайно повинен за допомогою телефонного зв'язку повідомити Голову Директорату.

Процедура подачі і порядок оформлення протесту визначається розділом «C-Процедура подачі протесту» «Офіційних Правил баскетболу ФІБА».

Процедура подачі протесту:
 • протягом 15 хвилин після закінчення гри капітан команди, що подає протест, повинен повідомити старшого суддю про намір подати протест і підписати офіційний протокол в графі «Підпис капітана в разі протесту»;
 • для підтвердження протесту клуб / команда, що подав протест, протягом однієї години після закінчення гри повинен письмово викласти причину подачі протесту із зазначенням на оскаржуване дію або ігровий момент.
Приблизний текст звернення:
«Голові Директорату «А-Ліги» від (ПІБ, посада, назва клубу).

ПРОТЕСТ

Клуб ___________ протестує проти результату гри між командами ______ і ______.

Опис суті протесту.

Дата.

Підпис ».

 

Дане письмове звернення, необхідно передати комісару матчу для передачі в Директорат. Якщо після закінчення зазначеного часу клубом не буде надано текст протесту, то даний протест розглядатися не буде.

Комісар протягом однієї години після закінчення гри зобов'язаний передати текст протесту в Директорат за допомогою електронної пошти. Протести, не підписали заявником або написані нерозбірливим почерком, не розглядаються.

Клуб / команда, що подає протест, оплачує внесок в розмірі 1 000 грн, необхідний для процедури розгляду даного протесту Директоратом. У разі задоволення протесту внесок повертається клубу / команди відповідно до Регламенту.

Не приймаються до розгляду несвоєчасно подані та не зафіксовані в протоколі протести, а також протести, подані без оплати внеску.
Стаття 46. Протести при проведенні ігор на стадії проведення ігор на груповому етапі та стадії плей-офф

Для всіх ігор Змагань, рішення по протесту на результат гри приймається Диреткоратом «А-Ліги». Рішення є остаточним і перегляду не підлягає.

Голова Директорату повинен приймати своє рішення на підставі рапортів комісара і суддів гри. Ці рапорти повинні бути надані конфіденційно протягом одного години після отримання письмового звернення (тексту протесту) від клубу / команди.

На вимогу представника клубу / команди Голова Директорату повинен вислухати його думку перш, ніж прийняти своє остаточне рішення. Дані представника клубу / команди повинні бути внесені в технічну заявку на дану гру.

Голова Директорату повинен прийняти рішення так скоро, як це можливо, але не пізніше ніж за 2 години до затвердженого часу початку найближчого матчу однієї з команд, яка приймала участь в грі з опротестованим результатом. Про це рішення він повинен негайно повідомити командам і в Департамент.

У разі якщо результат гри оголошується недійсним, матч повинен бути переграний на наступний день.

У разі якщо результат гри оголошується недійсним, і матч не може бути переграний на наступний день, рішення про дату перегравання матчу приймає Директорат.

Протести під час проведення ігор серії «плей-офф» можуть прийматися без попередньої оплати внеску, але при наявності гарантійного листа про його оплату протягом двох банківських днів з моменту подачі протесту, підписаного керівником клубу.
Стаття 47. Загальні положення

Директорат контролює дотримання дисципліни гравцями, тренерами, офіційними і супроводжуючими особами, клубами / командами, глядачами.

Директорат правомочний застосовувати санкції до баскетбольним клубам / командам, гравцям, тренерам або будь-яким особам, які входять до складу клубу / команди, які порушують правила поведінки з моменту прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від'їзду з території спортивної споруди.

Гравці, тренери, помічники тренерів, офіційні і супроводжуючі особи клубу / команди несуть відповідальність за дотримання загальноприйнятих норм і правил поведінки з моменту прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від'їзду з території спортивної споруди.

Керівники клубів / команд, що беруть участь в Змаганнях, несуть відповідальність відповідно до вимог цього Регламенту за поведінку глядачів і нормальне проведення гри.

Комісар матчу вживає заходів щодо усунення порушень положень «Офіційних Правил баскетболу ФІБА 2018» та цього Регламенту до початку гри і під час її проведення. У разі відмови представників клубу / команди усунути порушення комісар матчу у встановленій формі доводить до відома Департаменту інформацію про тих, що були порушення і штрафні санкції, застосованих відповідно до Регламенту.

У випадках, не пов'язаних з ігровими ситуаціями, особа, щодо якої скоєно порушення, зобов'язана звернутися до комісара з письмовою заявою. Факт такого порушення повинен бути внесений в «Лист обліку оплати штрафних санкцій», а також в Рапорт про порушення та інциденти, який повинен бути спрямований по електронній пошті в Департамент протягом однієї години після закінчення гри.

Всі порушення пунктів статей клубами / командами і учасниками Змагань, викладених в цьому Регламенті, повинні бути внесені комісаром гри в «Листи обліку оплати штрафних санкцій» і в Рапорт про порушення та інциденти.

Оплата штрафу, що накладається на клуб / команду, повинна бути здійснена до старту наступного матчу команди (якщо інше не обумовлено цим Регламентом або спеціальним рішенням Директорату).

У разі несвоєчасної оплати накладеного штрафу його розмір збільшується в півтора рази.

У разі несплати штрафу в установлений термін - особа, яка вчинила порушення, не допускається до ігор.

Покарання у вигляді дискваліфікації, зазначені в Регламенту, вступають в силу починаючи з дати наступної гри.

У разі якщо термін дискваліфікації перевищує кількість ігор, що залишилися до закінчення даного сезону, залишок терміну дискваліфікації переноситься на наступний спортивний сезон.

У разі незгоди клубу / команди з рішенням комісара про накладення санкцій, він може протягом 3-х календарних днів звернутися в Директорат із заявою про перегляд прийнятого рішення з додатком обгрунтовуючих документів.

З метою визначення повторності порушень враховуються порушення, вчинені учасником Змагань персонально з початку спортивного сезону (для гравців, тренерів і супроводжуючих осіб незалежно від того в складі якого клубу і в яких змаганнях вони брали участь, при цьому оплата штрафу покладається на клуб, в паспорт команди якого були внесені гравець / тренер / супроводжуючу особу в момент вчинення порушення).

Дискваліфікація, застосована по відношенню до гравців, тренерів, супроводжуючих осіб та інших учасників Змагань, носить персональний характер, що має на увазі заборону на участь в Змаганнях для конкретної персони на вказаний термін в будь-якому статусі незалежно від переходів з клубу в клуб.
Стаття 48. Особи, повноважні накладати санкції

Санкції за порушення, вчинені при проведенні Змагань, можуть накладатися:
 • Комісаром в ситуаціях, передбачених цим Регламентом і «Офіційними Правилами баскетболу ФІБА» (в тому числі на підставі Рапорти судді або звернення клубу / команди про порушення);
 • Директоратом відповідно до Регламенту;


Стаття 49. Персональні дисциплінарні порушення гравця та санкції

Під час проведення гри гравець може отримати не більше двох технічних зауважень у відповідності до «Офіційні Правила басктеболу ФІБА».

Перше технічне зауваження гравця карається штрафом у розмірі 100 грн.

Друге технічне зауваження гравця карається штрафом у розмірі 200 грн. та пропуском наступної гри.

При винесенні питання щодо серйозності порушення гравця, Директоратом може бути прийнято рішення щодо посилення відповідальності гравця.

Гравець, якого притягнуто до пропуску наступної гри не може бути включений в Технічну заявку на гру, не має право знаходитись в зоні команди.

В разі сумісництва декількох якостей в команді (тренер та гравець), особа, що притягається до пропуску наступної гри, не допускається до такої гри в будь якій якості.
Стаття 50. Технічні зауваження тренеру та лавці

Під час проведення матчу, тренер, що отримав технічне зауваження притягається до пропуску наступної гри та сплаті штрафу в розмірі 200 грн.

Кожне технічне зауваження лавці карається штрафом в розмірі 200 грн.
Стаття 51. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони гравців, тренерів, помічників тренерів та супроводжувальних осіб

Положення цієї статті застосовуються тільки до осіб, включених до технічну заявку на матч Змагань, з моменту старту 10-ти хвилинної перерви перед офіційним часом початку матчу і до підписання офіційного протоколу старшим суддею.

Клуб / команда несе відповідальність за неспортивну поведінку з боку гравців, тренера, помічника тренера і супроводжуючих осіб (Неповажне звернення або дотик; використання виразів або жестів, що завдають образу; сперечання і заперечення на рішення судді, виражені в грубій образливій формі; використання ненормативної лексики, провокації, виражені в словесній формі, образливими жестами або загрозою фізичної розправи, падіння на підлогу при спробі імітувати неспортивний фол) по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам, представникам своєї команди і команди-суперника (гравцям, тренерам, п помічників тренерів і супроводжуючим особам), глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.

Клуб / команда несе відповідальність за загрозу, залякування або агресивну поведінку з боку гравців, тренера, помічників тренера і супроводжуючих осіб по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам, представникам своєї команди і команди-суперника (гравцям, тренерам, помічникам тренерів і супроводжуючим особам), глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.

У разі якщо агресивна поведінка виражено виключно в заподіянні матеріальних збитків за межами ігрового майданчика поза зоною видимості глядачів і / або телекамер, то санкція у вигляді дискваліфікації не застосовується.

Клуб / команда несе відповідальність за акти насильства з боку гравців, тренера, помічників тренера і супроводжуючих осіб по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам, представникам своєї команди і команди-суперника (гравцям, тренерам, помічникам тренерів і супроводжуючим особам), глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.
Стаття 52. Неспортивне поводження, погроза, залякування та агресивне поводження, акти насильства зі сторони осіб, включених в паспорт команди /клубу та офіційних осіб, включених в «Анкету клубу/команди»

Положення цієї статті застосовуються тільки до осіб, включених до Паспорт команди клубу, або офіційним особам, включеним в «Анкету клубу / команди», починаючи з моменту їх прибуття на територію спортивної споруди, де проводяться матчі Змагань, і до моменту від'їзду з території спортивної споруди. Положення цієї статті не належать до осіб, включених до паспорт команди і внесеним в технічну заявку на гру, з моменту старту 10-ти хвилинної перерви перед офіційним часом початку матчу і до підписання офіційного протоколу старшим суддею.

Клуб / команда несе відповідальність за неспортивну поведінку з боку осіб, включених в Паспорт команди клубу або офіційних осіб, включених в «Анкету клубу / команди» (зневажливе звернення або дотик; використання виразів або жестів, що завдають образу; сперечання або апеляції на рішення судді, виражені в грубій образливій формі, використання ненормативної лексики) по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам,

представникам своєї команди і команди-суперника, глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.

Клуб / команда несе відповідальність за акти насильства з боку осіб, включених в Паспорт команди клубу, або офіційних осіб, включених в «Анкету клубу / команди», по відношенню до суддів, комісара, представникам «А-Ліги», суддям-секретарям і статистикам, представникам своєї команди і команди-суперника, глядачам, уболівальникам і іншим учасникам матчу.
Стаття 53. Відповідальність клубів за публічне висловлювання

У разі повідомлення в ЗМІ або в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет (в тому числі в соціальних мережах) гравцями, тренерами та іншими офіційними особами клубу / команди інформації або відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію «А-Ліги» і її співробітників, суддів, комісарів, суддів-секретарів і статистиків матчів Змагань, а також гравців, тренерського складу, офіційних осіб і співробітників командсоперніков застосовуються санкції, що визначаються Директоратом

Протягом 48-ої години після закінчення матчу не допускаються публічні негативні висловлювання і коментарі щодо суддівства минулого матчу з боку гравців, тренера, помічників тренера, супроводжуючих і офіційних осіб клубу. У разі появи таких висловлювань і коментарів від даного клубу протягом 10-ти робочих днів після закінчення гри має надійти офіційна заява в Диреткорат. Якщо заява не буде подано, чи не буде згодом задоволено, на клуб накладається штраф у розмірі до 1 000 грн.Стаття 54. Неявка Клубу/команди на гру змагань

У разі неявки команди на офіційну гру в терміни, призначені Департаментом, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і виплачує штраф в розмірі 2 500 грн.

У разі повторної неявки команди на офіційну гру в рамках одного етапу / раунду Змагань в терміни, призначені Департаментом, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладається санкція, визначена Директоратом
Стаття 55. Гра, що програна «Позбавленням права»

У разі якщо команда відмовляється грати / продовжувати гру, вчиняє дії, що перешкоджають грі, після того, коли суддя вирішив, що гра повинна початися / бути продовжена, застосовуються такі санкції:
 • при першому порушенні, скоєному в рамках одного турніру, перемога присуджується команді суперників з рахунком «двадцять - нуль» (20:0). Команда програє гру «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», отримує в класифікації нуль (0) очок, і на неї накладається штраф в розмірі 2 500 грн.
 • при повторному порушенні , скоєному в рамках одного турніру, команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладаються такі санкції штраф в розмірі 4000 грн.
У разі якщо команда з'являється на ігровому майданчику із запізненням більш ніж на п'ятнадцять хвилин щодо офіційного часу початку матчу або не може виставити 5 гравців для початку гри (винятком, за рішенням Директорату, можуть бути «форс-мажорні» обставини), застосовуються такі санкції:
 • при першому порушенні в рамках одного етапу / раунду Змагань перемога присуджується команді суперників з рахунком «двадцять - нуль» (20:0). Команда, що програла гру «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», отримує в класифікації нуль (0) очок, і на неї накладається штраф: 1 000 грн.
 • при повторному порушенні в рамках одного етапу / раунду Змагань команда програє матч «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» і на неї накладаються штраф в розмірі 2500 грн.:

Розділ XII. Права «А-ЛІГИ», рекламні, маркетингові вимоги при проведенні змагань, засоби масової інформації та трансляції змагань

Стаття 56. Права «А-ЛІГИ»

Всі права, пов'язані з освітленням проведених Змагань, належать «А-Лізі».

«А-Ліга» володіє правом на використання зображень гравців клубу для цілей, спрямованих на просування Змагань. Клуб зобов'язується за запитом «А-Ліги» передавати зображення гравця.

«А-Ліга» володіє правом на використання за погодженням з клубом затвердженої символіки клубів (логотипу, символу і назви клубу) для цілей, спрямованих на просування Змагань.

«А-Ліга» володіє правом на розробку логотипів Змагань.

«А-Ліга» володіє винятковими правами на логотипи, символіку, офіційні слогани і назви, товарні знаки і торгові марки «А-Ліги».

«А-Ліга» володіє правом на виробництво і реалізацію сувенірної, поліграфічної та іншої продукції Змагань. Весь дохід від реалізації продукції, що випускається «А-Лігою», належить «А-Лізі».

«А-Ліга» має право на визначення офіційного м'яча Змагань.

«А-Ліга» має право на розміщення рекламних матеріалів (рекламні щити, перетяжки, плакати, інформаційне табло, в прес-центрі, фойє і ін.) в спортивних спорудах під час проведення матчів Змагань.

«А-Ліга» має право на розміщення реклами титульних та інших спонсорів «А-Ліги» на матчах Змагань, на наступних поверхнях:
 • афіші;
 • перетяжки;
 • широкоформатний реклама;
 • поліграфічна продукція (програми до матчів, квитки, акредитації та інше).
«А-Ліга» володіє винятковими правами на телевізійні трансляції Змагань.

Трансляція гри по телебаченню або в інтернеті у випадках, не передбачених цим Регламентом, може бути здійснена тільки за письмовою домовленістю з «А-Лігою».Стаття 57. Права Клубу/команди

Клуб як учасник Змагань, володіє такими правами:
 • на використання рекламних можливостей екіпіровки гравців,
 • сайт клубу і власну друковану продукцію.
 • на самостійне розпорядження коштами, отриманими від реалізації своїх рекламних і комерційних прав;


Стаття 58. Порушення та штрафні санкції

На кожному матчі Змагань комісар повинен контролювати дотримання положень Регламенту.
Стаття 59. Право на використання відеоматеріалів

Право на використання теле- та відеоматеріалів, знятих національним телеканалом на матчах Змагань та інших матчах або заходах, спільно належить «А-Лізі» і телеканалу, який виготовляв зйомки, якщо інше не обумовлено в угоді між ними. Дане право може бути надано клубу / команди-господаря, якщо таке обумовлено в договорі клубу / команди з «А-Лігою».

Право на використання теле- та відеоматеріалів, знятих місцевим телеканалом на матчах Змагань і інших матчах або заходах, спільно належить «А-Лізі» і телеканалу, який виготовляв зйомки.
Стаття 60. Прес-служба клубу та представники ЗМІ на матчах

Клуб зобов'язаний забезпечити виконання всіх запитів від прес-служби «А-Ліги».
Стаття 61. Матч зірок

«А-Ліга» має право на організацію і проведення різних офіційних і показових заходів, які відповідають її статутним цілям. При цьому «А-Ліга» має всю повноту прав на подібні заходи, включаючи (але не обмежуючись) ексклюзивні права на телетрансляції, маркетингові, ліцензовані і рекламні права. «А-Ліга» вільно розпоряджається цими винятковими правами, що, крім усього іншого, передбачає можливість делегування таких прав клубам / командам або третім сторонам.

«А-Ліга» може делегувати іншій організації в цілому або в частині права на проведення Матчу «Всіх Зірок». Клуби / команди зобов'язані забезпечити участь викликаних на матч гравців.
Стаття 62. Реквізити і контакти організатора

Головний організатор Змагань – Євдокименко Денис Миколайович

Имейл: a.league.kyiv@gmail.com

Тел. 0501899028

Must See